Translate

tisdag 30 juni 2015

Domens dag / Malaki 4:2-3

Välkommen/ Welcome


Domens dag

HERRENS dag.


Mal 4: 2. Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens
sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni slippa
ut och hoppa såsom kalvar, som har varit instängda i stallet.
  Jer. 33:6. Luk. 1:78.
3. Och de ogudaktiga ska ni trampa ned, ty de ska bli såsom
aska under era fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger
HERREN Sebaot.
  Ps. 149:6-9.

Det kommer en Guds dom. Guds dom kommer att svepa fram som en brännande eld. (Malaki 4:2), men för dem som älskar och lyder honom kommer det att kännas som solens värmande strålar.

Johannes döparen profeterade och liknade Jesu ankomst vid  gryningens ljus som bryter fram och skingrar syndens mörker
(Luk 1:76-79).

I Jesaja 60:20 och Upp 21:23-24 står det att inget annat ljus än Gud själv kommer att behövas i den eviga staden, det nya Jerusalem.