Translate

tisdag 24 juni 2014

Free in Christ! Freedom documents/ Galaterbrevet

Galatians is the Christian faith freedom documents. We obey neither the Jewish laws and traditions or under Jerusalem's sovereignty. Faith in Christ brings true freedom from sin and from all vain attempts to please God by obeying the law.

We are free in Christ, and that freedom is a tremendous benefit. We are not free to do as we please, disobey or immoral, but freedom to serve the risen Christ.

  Let us use the freedom of giving love and service, and not to serve evil. When the Holy Spirit will lead us, we bear fruit.

Just as we are saved by faith, not by works, we grow also as Christians, by faith. By faith, we have the Holy Spirit in us, that helps us to live right. Obey Christ by following the Holy Spirit's law.
Jesus is Lord!


onsdag 18 juni 2014

Guds sändebud till världenFoto Maria
Psa 89:15 (89:16) Saligt AR DET folk SOM veterinär VAD Jubel ar, de SOM-Vandra, o HERRE, jag DITT ansiktes Ljus.
Psa 89:16 (89:17) I DITT Namn fröjda de SIG Alltid, OCH Genomet DIN rättfärdighet upphöjas de.

Guds tron Vilar in Rättvisa OCH rättfärdighet OCH AR omgiven AV Kärlek OCH trofasthet. Detta ar förutsättningarna Med Guds handlande Med Människor.
Som Guds sändebud skall VI följa hans föredöme. LAT Allt du GÖR präglas AV Rättvisa, rättfärdighet, Kärlek OCH trofasthet. InGen orättfärdig, kärlekslös Eller oärlig hantering Kommer FRAN Gud.
/ Maria
fredag 6 juni 2014

söndag 1 juni 2014

YOGA IS SATANIC. VideoYoga ar en satanisk Andlig praktik AKTA! X Yoga Instruktor talar ut!
Varning för yoga! Vare SIG Du är en kristen Eller inte  SÅ skall du inte syssla Med DETTA!Maria

fredag 30 maj 2014

Vad katoliker inte vet/ Mike Gendron Video
                            What catholics do not know

                            VAD-katoliker integre veterinär
torsdag 29 maj 2014

LIV ELLER DÖD /Be saved
LIV ELLER DÖD
Det känns mycket mycket ledsamt  att veta att människor efter döden sedan får möta en dom som betyder evig död och pina,  en död de inte hade behövt möta. I stället för att möta Jesus Kristus och evigt liv, kommer de att skörda vad de sått och få evig död. Jag visar därför igen i en repetition  Hebreerbrevet 9:27 som säger:
27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.  /Mellan döden och Jesu återkomst skall det ske en dom.
2 Korinthierbrevet 5:10 säger:    10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.
Jesus är Domaren men han är också Frälsare. Ingen kan komma till Gud annat än genom Jesus. Johannesevangeliet 14:6säger:
6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Johannes säger också detta om att ha livet: 1 Joh brev 5:12   12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
Summan av detta blir dåBara de som tagit emot Jesus Kristus som Frälsare i tro kommer att få evigt liv. De andra får också evigt liv, men i evig pina. Det är sanningen för det är Guds ord. Sök Jesus medan tid finns!lördag 24 maj 2014

Att bli frälst /To be saved


Foto Maria

Frälsning är ett stort ord, och många människor vet inte riktigt vad det innebär eller vad som väntas dem vid ett Guds berörande. Det finns mycket att säga, men egentligen så måste ju detta upplevas, Gud måste bli levande i människors hjärtan.
Den förvandlingen vi genomgår då Guds Nåd har hjälpt oss till livet i frälsningen, det är enbart hans verk, inte vårt. Det verk inuti som han åstadkommer är en gåva så stor så det finns egentligen inte det perfekta ordet mer än FRID och LIV att säga.
Den friden går utanpå allt. Detta vill han ge alla. Men så få tar emot. Det kanske är dags för dig som läser nu och som undrar varför och hur jag kan prata om FRID, det är kanske dags att ta emot just: FRID. Du kanske inte känner frid just nu, utan är i kaos. Någon sa: Kaos är granne med Gud.
Eftersom jag själv levt i kaos så vet jag hur Gud kan ge Frid. Så luta dig emot Guds ord och ta emot hans verk i ditt liv.Du kan läsa här på sidan mer om frälsning m m.
Jag önskar mina läsare allt gott och Guds Frid.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Mark. 10:15
VAR vill du tillbringa evigheten?

 

onsdag 21 maj 2014

En gåva! Ta emot frälsning, bli omvänd! /Apostlagärningarna


APG5
Att få bli omvänd, att FÅ bli frälst, det är en gåva! Att få hålla sig till Gud och göra hans vilja, kan det bli bättre? Detta kan få ske idag, men man vill inte?….. få veta om frälsning. Visar dig denna text ur Apostlagärningarna:

Apg 11:19-30
Rubrik:
Evangelium kommer till hednavärlden
Text: 19 De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar.
20 Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus.
21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.
22 Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia.
23 När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta.
24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren.
25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus.
26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.
27 Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiokia.
28 En av dem som hette Agabus trädde fram, och genom Anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. – Den kom också under Claudius regering. -
29 Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judeen.
30 Detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

Budskapet spreds som en explosion över hela den då kända världen! Antiochia blev den stora basen för världsmission, och tittar vi på missionen idag så finns det en hel del att önska, vi lever i olika tider och för många är Jesus en fantasi eller en gestalt som man kan driva med eller förneka, precis som förr. Det händer goda saker också men de är tyvärr alltför få….men vi ber att människor skall få komma till tro!
Foto Mariasöndag 11 maj 2014

NWO, NEW AGE, ESC. Min Gud är helig.Med Starka övertoner OCHj undertoner AV NU OCHj NEW AGE Stiger jublet i Arenan och EN skäggig dammen Trader Fram SOM Fågel Fenix ​​OCHj sjunger OMs håla OCHj förtrollar människorna. DET AR en skam OCH DET AR Den Nya Tiden SOM Kommer OCH SOM DET Gors reklam för PA ALLA SATT. Man pratar om-fred OCH Frihet män mannen veterinär INTE ATT DET Bara finländare Hos en helig GUD, Den GUD SOM skapat Himmel OCH Jord OCH människorna.

Skall dÅ Denne man Förklädd till Kvinna  OCH  man fa framträda .... Ja Enligt förfrågnings Människor  Utan  normer OCH tydlighet OCH Klara Sinnen OCH hjärta-Dar långt VAD SOM Helst Handa. Gay-Kulturen HAR TagIT ut svängarna! OCHj AR HAR Nämnden attR Stanna OCHj Bereda väg Nämnden varre Saker. Kommer man ihåg Sodom OCHj Gomorra ...

2 Kor 11:14 OCH DET AR INGET ATT förvåna SIG över. Satan själv GÖR SIG lik en Ljusets ängel. 15 Därför Ar DET integre underligt attR också hans tjänare uppträder SOM tjänare Åt rättfärdigheten. Män de Kommer attR FA DET slampa SOM-de förtjänar.
En Annan Kristus, en Annan ande, DET AR VAD Människor Vill ha ..... Bibeln ar Guds Sanning OCH Allt SOM avviker fran håla AR  FEL .
1 Mos 01:27
OCH Gud skapade Människan till sin avbild, till Guds avbild skapade Han Henne, tills människan OCH Kvinna skapade Han dem.
Hes 38:23
SA skall JAG visum min storhet OCH helighet OCH gora mig-Kand Infor manga hednafolks Ögon. OCHj de skall Inse attR JAG AR herren.
Ps 99:5
Upphöj Herren, vår Gud, OCH tillbed VID hans fotapall! Helig AR Han.
ROM 14:17
Ty Guds rike Bestar integrerade i mattan OCHj Dryck Utan jag rättfärdighet OCHj Frid OCHj Glädje i håla helige Ande.
*
MIN GUD AR helig  OCHj Han ser integre Mellan fingrarna i DETTA. DET AR sv avsky JAG Kanner, DET AR attR Gora Våld in Skapelsen, DET AR ETT allvarligt Brott Emot Guds helighet. Hurr Kan DETTA FA SKE? Jo män DET Talas OM ATT DET ar en tävling, en rolig "Grej", you name it .... Män DET AR  INTE  sanningen.
Närs Antikrist Trader Fram jag Stör skala OCH personen OCH förvillar Annu fler Människor dÅ AR DET integrerad Lika kul Langre, OCH DET AR dit Världens AR in väg Med Stora Steg, OCH DET AR integrerade SVART ATT SE HUR Lätt DET AR ATT förvrida huvudena in folk !
DET AR sorgligt Att leva i This tre gånger dagligen in manga vis OCH DET ar en farlig farlig tre gånger dagligen vi GÅR till motes, Den Enda Trösten i eländet AR ATT JESUS ​​LEVER, Att frälsning finnarna att-fa OCH ATT Gud finländare OCH skall gora Upp Med Ondskan.

tisdag 6 maj 2014

When you hear the lion roar. D Wilkerson sermon
Foto Maria


Att vara utbildad i Skriften, kunnig i Guds ord.
När du hör lejonets rytande.  /D Wilkerson

Predikan: Läs denna hängivenhet nätet: http://sermons.worldchallenge.org/en/node/27629?src=devo-email  english


lördag 3 maj 2014

Jesus: Gud och människa. /Bibeln

JESUS: Gud OCH Människa, Lukas evangelium

Evangelium
FRAN ATT HA Värit ETT barn OCH Helt beroende AV Andra, växte Jesus till OCH blev fullständigt utrustad för synd Uppgift. Han utvecklades OCHj mognade SOM-Människa, resumé SOM VEM SOM Helst AV OSS. Män ANDA behöll Han sin gudomlighet - Han var samtidigt Gud. Han ihop Inga Genvägar i Livet OCHj undkom varken Frestelser Eller svårigheter. DET AR likadant för OSS boxar Det finns INGEN genväg tills ETT Liv I Guds Tjänst.  Read Lukas 1:1:4-13
Jesus undervisade Stora skaror AV Människor, särskilt Genomet liknelser, DVS Berättelser ur livet som innehåller Viktiga sanningar OCHj where poängen Bara Når Fram tills DEM SOM lyssnar In Rätt SATT. Vi SKA vara ATT Guds Andes hjälper OSS att-Första dessa sanningars betydelse i Vara Liv SÅ ATT VI Kan BLI mer OCH mer Lika Jesus.  Read Lukas 4:14 till 21:38
Varldens Frälsare blev arresterad OCHj avrättad. Män Döden KUNDE integ gora slampa in Honom, han Fick liv Igen OCH återvände till himlen (DAR Han kom Ifran). I Lukas noggranna, Historiska BESKRIVNING, långt vi fakta Kring uppståndelsen. Män DET Racker integ ATT Acceptera fakta, vi maste också tro att-Jesus Ar Vår Frälsare. DET AR kortsynt ATT bortse fran betydelsen AV fakta, män DET AR Djupt tragiskt att-Acceptera fakta OCH förbise DET viktigaste - håla förlåtelse SOM Jesus erbjuder var och EN AV OSS.  Read Lukas 22:1-24:53

Foto Maria
Foto Mariafredag 25 april 2014

Hata och ignorera Jesus? Levande stenar och heliga präster. Nytt och evigt liv.


Foto Maria

Vi ska se på Jesus som frälst oss och gett oss ett nytt och evigt liv tillsammans med honom. Han vill visa oss till målet. Syndiga människor visade honom sitt hat.Hur kan man HATA JESUS? Hur kan man IGNORERA JESUS?  Vi som tror på honom hatar inte honom, vi älskar honom och vill följa honom genom allt. Det tar tid att förstå hur viktigt det är med en tro men när vi väl förstått lämnar vi inte JESUS. Vägen är inte lätt, den är mycket svår, men HAN visar oss rätt väg och vi har bara att följa.

Hebr 12:2
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

*
I början av vår tid som frälsta troende är vi som andliga spädbarn. Det finns de som står kvar på samma fläck och inte vill mogna. I 1 Petr 2 läser vi om levande stenar och om heliga präster, det är Guds församling det- de troende. Kristus Jesus är grundstenen och överstepräst. Är det inte underbart att vi som troende har fått erkännandet och förmånen att få att leva tillsammans med Jesus och lära av honom.

1 Petr 2:5
Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.


Vi får kraft och mod av Jesus att fortsätta kämpa, och på det viset når vi ANDRA MÄNNISKOR med evangelium och allt vad det innebär.
*

Matt 11:25

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.
*

De ”kloka” är högmodiga i sin egen kunskap, och ”barnen”, är de  som är vidöppna för sanningen i Guds ord.  Tack för att jag får vara ett Guds barn!!!


     Maria
Foto Mariaonsdag 16 april 2014

Att gifta sig. Guds idé...
ATT GIFTA SIG
På Mission XP blogg hittade jag en bra beskrivning med bibelord, som jag gärna tar in här för er att läsa och begrunda, (i dessa tider av ”homovigslar”).

(1) Idén om manligt-kvinnligt: är Guds idé
1 Mos. 1:27: Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade Han dem.
Gud skapade man & kvinna för sitt eget goda syfte. Skillnaderna i manligt-kvinnligt medför kreativitet och liv med glädje in i våra liv.

(2) Äktenskapet designades av Gud för att möta det första problemet i mänskligheten: ensamheten
1 Mos 2:18-22: Och Herren Gud sade: ”Det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp…”
Se denna enda människa i sin perfekta miljö, men ensam. Gemenskap med Gud, i sällskap med fåglar & djur. Ett intressant arbete, uppgiften att se till, kategorisera och namnge allt levande. Men… han var ensam…
Gud såg att detta var inte gott. Enligt 1 Mos. 2 skapades åt mannen en hjälp. Den engelska bibeltexten översätter ‘helper’. Detta ord, hjälp, syftar på en välsignad relation där en person stöder en annan person som en vän och allierad. Det här ordet ”hjälp” (på hebr. ‘ezer’) om kvinnan är identiskt med det ord som används om Gud själv i Psalt. 46:2 där Herren kallas vår hjälpare, Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. (Andra texter: Psalt. 33:20, 70:6, 115:9-11, 121:1-2) Se också: Hebr 13:6 Alltså kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare.
Äktenskapet börjar alltid med ett behov som varit där från tidernas morgon: ett behov av samhörighet. – Äktenskapet designades för att ersätta den fundamentala ensamheten.

(3) Äktenskapet instiftades och förordnades för att skänka lycka
1 Mos 2:23: Då sade mannen: ”Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta ‘maninna’, ty av man är hon tagen.”
Detta är världens första kärlekssång! Adam uttrycker sin hänförelse. Det hebr. ordet för ‘maninna’ är ‘isha’ som kan betyda ‘att vara mjuk’.
Äktenskapet var designat till vår glädje och vår lycka.

(4) Äktenskapet börjar med att lämna alla andra relationer för att etablera en permanent relation mellan en man och en kvinna
1 Mos 2:24: Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.
Dessa 22 ord sammanfattar Skriftens hela undervisning om äktenskapet!
Dessutom skulle vi kunna tala om Äktenskapets Genesis-bud. Äktenskapet börjar med ett lämnande: lämna alla andra relationer!
Naturligtvis är banden av kärlek till ens föräldrar kvar. Men, mannen är nu inte längre under sin fars auktoritet. I det nya hushållet är det nu hans uppgift att bära detta ansvar.
Detta betyder att denna nya relation prioriteras högre än allt annat – undantag: Herren själv, förstås. Detta betyder att annat får lägre prioritet: – affärer, karriär, hus, hobbies, talang, intressen, ja, t.o.m. församlingen.
Äktenskapets Genesis-bud: betyder (1) ‘att lämna allt’!

(5) Äktenskapet förutsätter en oskiljbar förening mellan man och hustru genom hela livet
1 Mos 2:24 … och hålla sig till sin hustru… Budet riktas till mannen, men det sägs förstås också till henne!
Äktenskapets Genesis-bud: betyder också (2) ‘att hålla samman’.
Ordet hålla sig till (hebr. dabaq = ‘hålla samman’, ‘hålla sig tätt till’). Jfr betydelsen av ‘dabaq’ i 5 Mos 10:20 ”Herren din Gud skall du frukta, honom skall du tjäna, och till honom skall du hålla dig”.
”Hålla sig till” – i Guds ögon betyder ordet helhjärtad överlåtelse, först: av allt andligt, men också på varje annat område av vårt liv, så att det också innefattar intellektuell, emotionell och fysisk sammanhållning!
Det betyder: 1) en orubblig lojalitet, 2) en aktiv och följande kärlek som inte vill låta sig lämna.
Guds plan är: en oskiljaktig förening.

(6) Äktenskapet betyder enhet i fullast möjliga mening, inklusive intim fysisk enhet utan blygsel
1 Mos 2:24-25: … och de skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra.
Vi ser nu att mönstret för äktenskapet som Gud lade grunden för i skapelsen åstadkommer något mycket anmärkningsvärt, om denna grund följs. … Två ska bli ett. Det är mera än tillsammansskap! Ingen författare, lärare eller teolog har ännu förklarat allt det innebär för två individer att bli ett kött. – Vi bara vet att detta händer!
Äktenskapet är självklart monogamt. Samtidigt fördöms all otrohet och promiskuitet, vilket Jesus uttrycker med eftertryck i NT: … och de två skall bli ett. Alltså är de inte längre två utan ett. Vad Gud nu har fogat samman det får inte människan skilja åt. (:Mt 19:5f)
Ordspråksboken uttrycker det med de drastiska orden: Så är också den utan förstånd, som förför en annans hustru, ja, en självmördare är den som gör sådant (:6:32).
Äktenskapet är självklart heterosexuellt. Gud skapade en kvinna för en man. Det s.k. homosexuella ”äktenskapet” är en patetisk onaturlig förvrängning av Skaparens plan för helig enhet mellan en man och en kvinna.
Det bibliska uttrycket för sexuellt umgänge är ”känna” (‘iada’). Detta ”känna” är samma ord som används om Guds älskande personliga kännedom om Abraham, 1 Mos 18:19. Jämför orden i Hos. 6:3 Låt oss lära känna Herren.

 Summering
Utifrån Genesis-budet i 1 Mos 2:24 resulterar detta att lämna allt – att hålla samman – och att känna varandra (leaving-cleaving-knowing each other) i en ny identitet i vilken två individer smälter samman till ett, med en enhet i själ, hjärta, kropp och ande. – Se Ef. 5:31-32.

/Be för Sverige/


 

söndag 13 april 2014

Äkta och Falsk Andlighet / Sven Reichmann förklarar, predikan mp3. Sök Guds vilja


Foto Maria


Äkta och falsk Andlighet handlar denna predikan om.. Vi måste hela tiden lära. Vi måste  hela tiden ge oss in i Guds ord OM VI Vill Vara troende och Äkta Kristna. Det vill inte Alla vara, men jag hoppas att många kommer in här och  lyssnar och förstår denna härliga o sanna predikan. ÄKTA ANDLIGHET! Ja den finns.

http://www.kristenmp3.se/SvenReichmann/Andlighet%20II/4.%20%C3%84kta%20och%20falsk%20andlighet.mp3  43.56 minuter

Bibelord
1 Petr 2:2-3
Rom 12:1-2
2 Kor 4:10-12
Kol 1:22 och 25

Falsk Andlighet, Förfalskad mjölk:
Kol 2:13....
Fil 3:17-19
Fil 2:19
1 Kor 1:4
1 Kor 1:16
1 Kor 1:13
Apg 7: 54- 8 kap:8

 

onsdag 9 april 2014

HISTORY of Catholicism / Part 1 & 2


Katolicismens historia (del 1 av 2)

*
*
*

Katolicismens historia (del 2 av 2)/ Maria

söndag 6 april 2014

Speak loveTala kärlek


~ EFESIERBREVET  4:29  ~ "Låt inte någon osund prat komma ut ur 


era munnar, men bara det som är bra för att bygga andra upp 

utifrån sina behov, att det kan gynna dem som lyssnar. "
"Pennan är mäktigare än svärdet, och så är kraften i orden." (ITLJournal)

TALA KÄRLEK
Ord och musik av Abigail Miller
Copyright 2001-2010 Abigail Miller Ministries
Foto Maria
Ef 4:29:
 29 LAT INGET oanständigt tal Komma ÖVER era läppar, Tala Bara DET SOM AR gott OCH Blir till välsignelse where Sadan behövs, SA ATT DET Blir till Glädje DEM SOM Hör in. 


tisdag 1 april 2014

Evangelium /Gud välsigne alla dessa modiga..


Foto Maria

Många av våra berömda evangelister är just vad de är: berömda . Men det betyder inte att de verkligen är utsända av Gud. Många av dessa personer rör sig bland ett visst klientel (d v s bland andra s k berömda) kan man kanske säga.  Paulus var utsänd av Gud. Paulus var ensam och fick lida mycket, och inte många ville hjälpa honom, men just därför var han den person som Gud hjälpte och Guds nåd var över Paulus liv.

Var finner man stora gudsmän idag? Var läser man om dem? och var verkar de? Var är de som vågar att verkligen lida för evangelium? Jag tror inte att många av de ”stora” evangelisterna idag är så tuffa och modiga och överlåtna som Paulus var. Det finns ju också en hel drös med falska profeter och annat folk… 2Ti 4:16 säger:  ”Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat”. 
Stora gudsmän lyder Gud, de lyder ingen annan. En kristen sägs vara en dåre, javisst, och en kristen som vågar livet för evangelium är ännu mer dåraktig. Jag tror det är dags att tänka över saker och ting nu, för Gud kan ju vilja komma att använda en del av oss människor som tror. Man bör ta reda på hur villig man är att gå ut och kanske få lida för att man öppnar munnen om Jesus. Gud vet, bara han vet, vem han har kallat till att vara en lärjunge och tjänare. Våra hjärtan bör vara fulla av längtan att få sprida Guds Ord och även att ta risker för Jesu skull, han dog ju för oss.
Jag tror inte att den som verkligen älskar Gud kan skiljas från honom av faror, eller andra hemskheter. Är man ett Guds barn så lyder man.
- Coca Cola är mer känt för människor än vad Jesu ord är, och det betyder ju att människor inte fått nå frälsningen.
Torterad för Jesu skull? Ja. det är en okänd skara människor varje dag som torteras för Jesu  skull. Gud välsigne alla dessa modiga människor som bara har Jesus i hjärtat. 

fredag 28 mars 2014

Att lyda Gud, hmmm........gör man det idag?

Vår. /Foto Maria

Att lyda Gud..hmmm, vad betyder det...skillnad mellan liv och död

Att lära sig Guds stadgar, bud och kunna följa vad han säger är rätt och riktigt, ja det kan vara svårt. Men om vi tittar på vad Gud verkligen vill att vi ska göra, och om vi har en VILJA att följa honom och vara honom nära då kommer det att fungera att följa bud som han satt upp för vår säkerhet och för vårt liv i hans kärlek.
*Jag övar rätt och rättfärdighet, du skall inte överlämna mig åt mina förtryckare. Ta dig an din tjänares sak, och låt det gå honm väl, låt inte de fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning och efter din rättfärdighets tal.
Gör med dina tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd, så att jag kan känna dina vittnesbörd.
Det är tid för Herren att handla, ty de har gjort din lag om intet. Därför har jag dina bud kära mer än guld, ja, mer än fint guld.
Därför håller jag alla dina befallningar i allt för rätta, men alla lögnens vägar hatar jag.*  Psalm 119:121-128

Så säger en psalm, och den är ljuvlig. Här handlar det om lydnad, sådan lydnad som människor borde ha inför Gud. Men det är så lätt att glömma att han finns, och det är så lätt att inte bry sig. Men om vi gör som Gud lär så går det oss väl i livet. Något att tänka på. …