Translate

lördag 21 maj 2016

Tro det eller ej: Yoga är satanisk tillbedjan, läs artikel, särskilt du som är en troende, det finns ingen 'kristen' yoga. /Yoga is satanic worship

Yoga is Satanic Worship / Yoga är satanisk tillbedjan, Artikel på svenska och engelska

http://flavyanson.com/2015/05/18/yoga-is-satanic-worship/

In English:
One of the biggest and the fastest growing cult in the world is yoga. It is a spiritual pandemic that is contaminating the entire world, including our churches and our people. If you think you have never been exposed to these demonic forces, think again. If you have ever exercised, especially stretching exercises, or involved in any kind of relaxation, meditational, memory improvement, laughter therapy, stress reduction, Pilates or breathing techniques, you have most likely participated in yoga.
READ MORE IN LINK ABOVE!

PÅ SVENSKA:   En av de största och snabbast växande kulterna i världen är yoga. Det är en andlig pandemi som förorenar hela världen, inklusive våra kyrkor och vårt folk. Om du tror att du har aldrig varit utsatt för dessa demoniska krafter, tänk om. Om du någonsin har utövat särskilt stretchövningar, eller deltar i någon form av avkoppling, meditation-, minnes- förbättring skratt- terapi, stressreducering, Pilates eller andningstekniker, har du troligtvis deltagit i yoga.
Yoga är en av de största evangeliserings- verktygen i hinduism, buddhism och New Age Religion. De flesta människor du stöter på är yoga promotorer. De kan vara din konditions- instruktör, din läkare, din sjukgymnast, skolor barnen går, dina vänner, din arbetsgivare, och tyvärr även en del kyrkor främjar yoga.

Yoga har sina rötter i ockulta och sataniska ritualer. De flesta människor är lurade att tro att yoga är bara en sekvens av övningar som främjar hälsa, avkoppling och välbefinnande. Långt därifrån, det är demonisk tillbedjan och en öppen dörr för sataniska attacker på människor som utövar dem. Varje position i yoga är en dyrkan- ställning till en hinduisk gudom. Hinduism är baserad på panteism, som anser att allt är en gud och alla är en gud inklusive dig själv och yoga hjälper att uppnå denna enhet med andra gudar (demoner) och tar dig med självinsikt att du är en gud.

I enkla ord, är yoga att utnyttja det demoniska rike och flera i positioner, övningar eller tekniker som du utför, desto fler demoner ger du tillgång till i ditt liv. Om du har praktiserat yoga och du tror att det har gynnat dig oerhört och du inte har stött på några demoniska manifestationer inom dig själv, hoppa bara inte till slutsatsen att det är ofarligt. Här är något du behöver veta. Många gånger har demoner som manifesteras i människor är som när en två år gammalt barn som kastar vredesutbrott när de inte får göra på sitt eget sätt. Demoner som inte manifesterar är de som är de farligaste.

Det är lätt att diagnostisera och behandla en sjukdom, om du känner till symptomen. Om symtomen inte dyker upp, kan en person vara kvar odiagnostiserade och obehandlade. Vad du inte vet har potential att förstöra dig, om du hålla fast vid det och fortsätta göra yoga. 
Det finns ett sätt som verkar vara rätt för en människa, men dess slut är vägen till döden (Ords 14:12 ESV) . Demoniska ägodelar och förtryck,att inte sätta hälsa, avkoppling och välbefinnande; de för med sig sjukdom, depression, självmordstankar och skapa disharmoni i ditt liv. När Jesus kastade ut demoner från människor, har dessa människor också blivit botade från fysiska och psykosomatiska sjukdomar. Och han gick i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och förkunnade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och varje lidande bland folket. Så hans rykte spred sig över hela Syrien, och de förde honom alla sjuka, de drabbade med olika sjukdomar och smärta, de förtryckta av demoner, epileptiker, och lama, och han botade dem (Matthew 4L 23-24 ESV).

Yoga är farlig och som en kristen bör du inte utöva den. Kom ihåg det första budet. ”Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egypten, ut ur landet av slaveri. Du skall inga andra gudar hava jämte mig ”(Mos 20: 2-3 SFB). Yoga är demonisk och satanic dyrkan som varje kristen bör avsky och hålla sig borta från den.

När Jesus kastade ut demoner från två män från regionen Gadarenes bad demonerna Jesus att skicka dem till grisarna. Grisarna föredrog att drunkna och dö hellre än att bli demonbesatta. Demoner föredrar mänskliga kroppar att vara i, att bo i, om de inte kan få en människa, de bosätter sig i djur eller växter. 
När han kom fram till andra sidan i området för Gadarenes, två demonbesatta män kommer från gravarna och mötte honom . De var så våldsamma att ingen kunde komma den vägen. ”Vad vill du med oss, Guds Son?” Skrek de. ”Har du kommit hit för att plåga oss innan utsatt tid?” En bit från dem en stor flock grisar för utfodring. Demonerna bad Jesus: ”Om du kör oss ut, skicka oss i besättningen av grisar.” Han sade till dem: ”Go!” Så de kom ut och gick in i svinen, och hela hjorden störtade sig utför branten ned sjön och dog i vattnet (Matt 8: 28-32 SFB). 
Grisar har ingen känsla av hygien, derullar sig glatt runt i avlopp och även äter mänskligt avfall. Men de avskydde att vara värdar för demoner och därför drunknade de. Men tyvärr människor underhålla demoner och blir värdar för de mest avskyvärda onda krafter.

Om du har någonsin varit inblandad i någon form av yogapraktik, avstå från denna onda praktiken omedelbart. Ångra ditt engagemang i yoga och be Herren Jesus Kristus att förlåta dig och få befrielse från alla bekanta anda i samband med yoga. När du har ångrat och har blivit fri från yoga, håller man sig borta från alla yogiska praxis och engagemang i framtiden. Du kommer att möta frestelsen att starta yoga igen, men fortsätt att motstå djävulen och han kommer att försvinna. Om du ger dig in i det, kommer ditt liv att vara värre än det var när du först kom in i yoga. ” När en oren ande kommer ut ur en människa, går det genom torra platser som söker vila och inte hitta den. Då säger den ”Jag kommer att återvända till huset jag lämnade.” När det anländer, finner det huset obebott, sopat rent och i ordning. Sen går den och tar med sig sju andra andar, ondare än sig själv, och de går in och bor där. Och det sista villkoret för den personen är värre än den första. Det är hur det kommer att vara med denna onda generation ”. (Matt 12: 43-45 NIV, /Maria säger: använd bibeln 1917 eller reformationsbibeln). Därför när du sätts fri, fylls du och låt dig förbli fylld med den helige Ande och aldrig gå tillbaka till någon form av demoniska ritualer.

Om yoga var den enda form av motion du har känt, det betyder inte att du inte kan träna igen. Det finns andra former av övningar för att förbli frisk och sund, till exempel, promenader, jogging, cykling, simning, hoppa rep,, rodd, styrketräning, muskeluppbyggnad, etc. beroende på din kondition. Var bedjande och kräsen innan träningen, särskilt gäller det sträckning, som de flesta av sträckningens pose innebär yoga. Stretching i sig är inte fel, men gör man yogiska poser för sträckning är det fel. Pilatus övningar är baserade på yogaposer, därför är det bäst att undvika denna metod för också.

Transcendental meditation innebär att recitera ett ord (mantra) eller fokusera på en geometrisk ockult symbol (yantra) är också yogiska och satanisk, därför måste man undvika sådana metoder. En del kristna har ‘kristen’ yoga genom att använda namnet Jesus eller bibelverser att göra yogiska meditation med. Detta är demoniskt eftersom du inte kan dyrka den sanna levande Guden och använda sataniska ritualer. Detta är en styggelse.

Dessa dagar är onda dagar,och vi måste vara vaksamma, vara i bön och kräsna. Men Anden säger uttryckligen att i senare tider somliga kommer att avvika från tron genom att ägna sig åt bedrägliga andar och läror som t ex demoner (1 Tim 4: 1 ESV).

*
*

Jag översatte denna artikel, hoppas du förstod allt, det är hemska tider vi lever i och som troende, eller som inte troende, skulle jag aldrig i livet använda yoga, aldrig.Därför måste jag varna människor med att ta med denna artikel, tack till C !  som mailade  mig den. Det är så sant som det står i texten, så akta dig om du är en troende och du får tips om att yoga finns i ”kyrkan” eller någon annanstans att tillgå, Lämna det på en gång!  /Maria
New Age, den falska andligheten.Fattig i anden. Villolära och villolärare / New Age False spirituality

New Age /Den falska andligheten/Vad säger Bibeln?


Guds ord är inte bara kunskap, det förändrar människors livsvillkor. Den som tar emot budskapet om Jesus, får en helt ny relation till Gud. Det är inte bara fråga om att besluta sig för en ny livsstil. Den troende får en ny inriktning för sitt liv, en totalt förändrad attityd och ett annorlunda uppträdande. Det gäller inte längre att bara tillfredsställa sig själv utan att tjäna Gud.

Därför anser jag och många med mig att New Age är en av villolärorna som Bibeln talar om. Jag sticker ut hakan nu, javisst, och det kommer mera….

Bibelorden nedan säger
vad Gud tycker om villoläror, du kan läsa en del av dem här…

Kol 2:8 Om bedrägliga vishetsläror

”Låt inte andra förstöra er tro och er glädje med sina filosofiska funderingar, eller med meningslösa spekulationer som inte bygger på Kristi ord utan på människors tankar och idéer.”

(Paulus vänder sig emot varje livsfilosofi som bara har sin grund i mänskliga idéer och erfarenheter. Han föraktade inte kunskapen i/om/ filosofi som sådan, Det han invände emot var påståenden om att människan själv, och inte Kristus, var lösningen på livets alla problem.)….

Fil 2:3 Om ödmjukhet

”Var inte själviska! Ha som mål att göra gott intryck på andra. Var ödmjuka och utgå hela tiden ifrån att andra betyder mer än ni själva.”

Ödmjukhet är att ha en riktig syn på sig själv (se Rom 12:3) Det betyder inte att vi ska se ner på oss själva. Vi vet att vi är syndare, frälsta bara på grund av Guds nåd, men vi är frälsta och därför högt värderade i Guds rike. Vi skall ställa oss helt till Guds förfogande så att han kan använda oss i arbetet med att sprida hans Ord och hans kärlek bland människor. Fortsättning:

/forts/ Matt 24:3-4 Om att låta sig bedragas

”När han (Jesus) senare satt på Oljebergets sluttning tillsammans med lärjungarna frågade de honom: ”När kommer detta att ske? Vilka händelser föregår din återkomst och tidens slut?

Jesus sade till dem: ” Låt ingen lura er, för många ska komma och påstå att de är Messias, och de kommer att leda många vilse.”

Jesus betonade att de inte skulle tänka i tid och stund utan se till att vara förberedda.Det viktiga vra att hela tiden gå Guds väg, så att Jesus när han än kom tillbaka, skulle kunna ta dem till sig som sina egna.

2 Thess 2:9-10

(om lögnens tecken och under)

”Denne syndens man skall komma som et Satans redskap, fylld av satanisk makt, och han kommer att lura många med märkliga tecken och under. Med sin förföringskonst ska han vinna över alla dem som är förlorade på sin sida, eftersom de sagt nej till sanningen. De har vägrat tro sanningen, vägrat älska den och bli räddade genom den.”

Alla underverk kommer inte från Gud. Underverk kan hjälpa till att stärka vår tro, men inte alla är från Gud. De under som Jesus gjorde var anmärkningsvärda, inte bara på grund av kraften i dem utan frmaför allt på grund av syftet med dem- att hjälpa, bota och visa vem Gud är.

2 Petrus 2:1-2 Falska läror

”Men det fanns falska profeter bland Israels folk också på den tiden, precis som det kommer att uppstå falska profeter bland er. De kommer att ljuga om Gud och till och med vända sig mot sin Mästare och Herre, som har köpt dem fria, men de kommer snabbt att möta sin undergång.”

Jesus hade förvarnat sina lärjungar om att falska lärare skulle komma. (Matt 24:11; Mark 13:22-23) Petrus hade hört honom säga detta, och nu såg han hur det blev verklighet. Även under Gamla testamentets tid hade Guds profeter blivit emotsagda. En falsk profet eller lärare säger bara sådant som människor vill höra och förfalskar därmed Guds ord och Jesu och apostlarnas undervisning.

Upp 17-18 Om en avfallen kyrka läs kapitlen.

Falska läror… Levande och död församling… Ljummenhet? Fattig och naken i anden? Hur ser det ut i dag i kristenheten? Det behövs verkligen en väckelse över detta land och alla länder./Maria

torsdag 19 maj 2016

Andlig blindhet. / spiritual blindness
Andlig blindhet finns det gott om och tyvärr så är den fortfarande stor bland de som kallar sig kristna och som skall lära andra människor vad bibeln säger. Man kan inte vara blind hur länge som helst utan man måste vakna och ta ställning. Men..det finns de som fortsätter att sova. Här får du bibelord om just den andliga blindheten som fortfarande sedan Jesu tid på många vis råder på jorden, Undra på att det ser ut som det gör!

Matteus  kap15:14
(Jesus sade detta om fariséerna, och det finns många sådan ledare idag också)

Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.»

Joh 12:40

»Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de icke kunna se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig.»

2 Kor 3:16

Men när de en gång omvända sig till Herren, tages täckelset bort.  (täckelse, slöja framför ögonen)

2 Kor 4:4

Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.


Ef 4 17-19

Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren, att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra,

18

hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

19

Ty i sin försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, så att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.


2 Petr 1   8-9

8Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

9

då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra själars frälsning.1 Joh 2:11

Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har förblindat hans ögon.

********
Dessa rader är mycket viktiga för den som vill vandra med Jesus och gå i tro, för då måste man vara andligt seende och klarögd.

/Maria

onsdag 18 maj 2016

Alltfler börjar operera in Chip i sina händer, de vet inte vad som kommer sedan! Varning / Chip .voluntary or forced

010chip

Nu börjar allt fler personer i Sverige att operera in chip i handen. Vad säger det dig? Och Du som är troende, hur reagerar du när du läser det?  Läs i länken och här nedan i översatt text:

http://www.thelocal.se/20141118/swede-operates-microchip-into-bodyEmilott Lantz, 25, från Umeå i norra Sverige, fick ett mikrochip infogas i handen förra veckan.

Hon blev ett marsvin under Sime 2014 i Stockholm – en konferens om Digitalism, internet och framtiden. I linje med målen för evenemanget fick deltagarna erbjudas att få ett mikrochip monterad gratis – en möjlighet Lantz hoppade på.

”Jag känner mig inte som om detta är framtiden – det är nuet. För mig är det konstigt att vi inte har sett det förr ”, säger hon till The Local.

Det finns bevis för att antalet chip-bärare i Sverige växer snabbt.

”Det har verkligen varit ett underjordisk fenomen hittills, men det finns kanske en 100 personer med chip i Sverige”, säger Hannes Sjöblad från den svenska biohackers gruppen BioNyfiken.

Enbart i den senaste månaden har 50 personer från gruppen genomgått proceduren.

Tekniken har tidigare använts för nyckelbrickor eller chip i våra husdjur halsar för att låta dem komma genom kattluckor. Vad som är relativt nytt är att sätta in chip i mänskliga händer.

Tanken är att istället för att bära nycklar eller komma ihåg stift eller lösenord för våra telefoner eller dörrar, människor som är utrustade med mikrochip kan använda dem för att låsa upp rum eller skåp, genom att placera sin hand mot en maskin som läser av information som lagras i chipet.

Det var intresset för att minimera antalet tangenter som hon behövde  att bära runt som var den avgörande faktorn för Lantz.

Men hennes beslut att gå igenom med det förfarande  har fört blandade reaktioner från sina vänner och familj, en del säger att hon har varit dum medan andra hävdar att det är en cool idé.

”Tekniken är inte ny men ämnet blir känsligt bara för att det är i kroppen”, säger hon.

Chipet, som är stort som ett riskorn, har utformats för att stanna i Lantz hand för resten av hennes liv.

”Jag är inte förvånad över att folk tycker att det är en stor sak – det är inte så vanligt ännu, men jag tror att det kommer att bli. Vi har redan modifierat våra kroppar, varför skulle det vara annorlunda? ”

Lantz kom först i kontakt med idén samtidigt som hon närvarade vid konferensen Geek Girl Träffar förra året, då hon hörde talaren Carin Ism prata om transhumanism.

Transhumanism är en rörelse som utforskar vetenskapliga och tekniska innovationer och deras förhållande till mänskligheten. Dess mål är att utmana mänskligheten genom att använda ny teknik som gör det möjligt för människor att gå utanför sina nuvarande gränser.

”Jag är super stoked att ha haft detta gjort – jag kan inte vänta nog på  fastighetsmäklaren för att komma tillbaka till mig om att låta mig in i systemet så att jag kan använda min chip istället för mina nycklar för att komma in på kontoret,” säger Lantz.

BioNyfiken Hannes Sjöblad säger att det är meningsfullt att Sverige börjar anamma tekniken.

”Det finns en anledning till att detta händer i Sverige först, och inte någon annanstans. Svenskar har en dokumenterad historia av att vara mycket tidiga adaptrar av ny teknik och den nuvarande stämningen är mycket ledande för den här typen av experiment”, säger han.

Lantz tillägger: ”förutom att ha ett chip i min hand, jag är en ganska normal person.”

Mimmi Nilsson

*
VARNING För Chip:

OM man läser Johannes Uppenbarelsebok kapitel 13 vers 13-18 så ser vi att det handlar om just ett förfarande av att operera in chip i människan, och att förvirra människors tankar och göranden och låtanden i en snar framtid- vi är tydligen där nu. Att köpa och sälja blir bara möjligt med ett chip i pannan eller på handen.Då är det inte frivilligt utan ett tvång. Stackars människor.

/Maria

tisdag 17 maj 2016

Missionsbefallningen / Att göra Guds vilja /The Great CommissionMissionsbefallningen/ Att göra Guds vilja


Gudsfruktan  (RESPEKT och kärlek)  och vad det är tänkte jag ta upp igen. Jesus riktade ord till sina lärjungar och de orden sade att vi som är kristna har en kallelse på våra liv. Den kallelsen är att följa Jesus och följa missionsbefallningen som är: Att gå ut över hela jorden och göra människor till människofiskare, att göra Jesus känd för alla, och låta alla höra evangelium.

Paulus säger i 2 Kor 5:11 följande:

Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren, söka vi att vinna människor.

Aposteln fastslår här att sann gudsfruktan tar sig uttryck i strävan att vinna människor för Gud. Den som inte tar aktiv del i den kristna själavinnargärningen bevisar alltså att han inte vet vad sann gudsfruktan är. Han är kristen endast till namnet.

”Gud, vår Frälsare, vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. ” Detta sporrar alla som uppriktigt älskar Gud att söka förmå sina medmänniskor att låta sig frälsas.

Den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn fick ett oförglömligt möte med Jesus. Det mötet var så starkt att hon rusade in till staden och förde med sitt vittnesmål om samtalet med Jesus, många människor till frälsning. Den heliga nitälskans eld hade nått henne, och hon insåg att hon blivit räddad för att rädda andra.

Vill du vara en sann kristen och arbeta för att andra människor skall få vad du fått om du är en kristen?:

Svar:  Frälsning och evigt liv.

Välkommen hit igen! /Maria

http://gospel.jesuslever.eu/


måndag 16 maj 2016

Del 1. Guds vilja, känner du den? /God´s will, do you know...


Del 1.  Guds vilja.

När man älskar Gud så är det naturligt att vilja göra hans vilja. Då söker man efter VAD det är han vill och inte vad man själv vill. Hans vilja är det man ska fråga efter.

*
Guds vilja är absolut suverän. Han handlar uteslutande i kraft av denna sin suveräna vilja. Han kan göra allt vad han vill, Job 23:13;  Ps 115:3;  135:6.  Hans vilja är orygglig, Job 23:13. I kraft av sin vilja har han skapat världen, Ps 148:5, och utvalt Israel, 2 Mos 3; 19:5.  
Men Guds vilja har inget att göra med godtycke, Job 34:6. 
Den är bestämd av hans helighet (se Helig) Kärlek, (se kärlek)) och rättfärdighet, (se rättfärdig). 
Vad Gud vill med avseende på människan har han kungjort genom samvetet, Rom 2:15, men framför allt har han förkunnat det för henne genom sin särskilda uppenbarelse genom lagen, (se Lag), 
genom profeterna (se Profet) och först och sist genom sin uppenbarelse i Kristus, – Jesus gör alltid Faderns vilja., Joh 5:30;  6:38. 
Han är lydig sin Fader intill döden, Fil 2:8. 
Ingen synd fanns alltså i hans liv, jfr 2 Kor 5:21, och följaktligen är hela hans liv en fullkomlig uppenbarelse av vad Gud vill med avseende på människan.  
Hans liv visar oss, hurdant människolivet enligt Guds vilja ska vara. Men han har även i sin undervisning förkunnat för oss Guds vilja./ biblisk uppslagsbok. Forts följer i del 2

Några Bibelord om Guds vilja

*
4 Mos 24:13
Även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som hans palats rymmer, kan jag ändå inte överträda Herrens befallning av egen vilja i vare sig gott eller ont. Vad Herren säger, det måste jag tala.
Ps 40:9
Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta.”
Ps 143:10
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode Ande leda mig på jämn mark.
Matt 6:10
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen.

Matt 7:21
Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.
Mark 3:35
Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”
Joh 6:40
Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.”
Joh 9:31
Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till.


Vi ses i del 2!  /Maria


söndag 15 maj 2016

Vad är UTHÅLLIGHET /Endurance


VAD är uthållighet?

Uthållighet behöver man alltid och särskilt om man är en troende, eftersom den troende ofta råkar ut för nöd och lidande av olika slag. Här får du en del bibelord om just uthållighet, läs dem i deras helhet.Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest,

Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.

Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.

Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.


Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet,

så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.

Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,

Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.

Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första.

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Välkommen tillbaka/Maria

http://gospel.jesuslever.eu/