Translate

lördag 30 april 2016

Jesus och korsdöden. Video. On calvary


Jesus och korsdöden /And Jesus is coming back We wait for his returnPå korset undanröjdes synden som hindrar människor att ha en rätt relation till vår skapare.Genom att komma till Jesus blir man fri från synd genom att ta emot Kristus i frälsningen.Man säger ett JA till JESUS. Genom Jesu död på korset upprättades en väg fram till Gud. Det betyder inte att alla är frälsta men att det finns en VÄG  för var och en som vill lita på Kristus och gå den vägen för alltid.Den som säger ja och tar emot honom går rätt väg.Rom 10:9

Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.

10

Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst.

11

Skriften säger ju: »Ingen som tror på honom skall komma på skam.»

12

Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.

13

Ty »var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst».


1 Kor 1:17  Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.
Gal 6:12  Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors.
Gal 6:14  För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.
Fil 3:18  Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.
Kol 1:20..  och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.
Det  finns inte så mycket frid på jorden, det ser vi ju-  MEN det finns frid hos Jesus Kristus. Där finns frid för alla människor, genom hans blod på korset kan vi få komma  rätt. Så sök honom medan tid finns!

/Maria har också:
http://gospel.jesuslever.eu/

fredag 29 april 2016

False preachers in USA. ..last days


Do not listening to them. We are in the last days


Falska predikanter, falska profeter. De gör allt för pengar. /False preachers!
False!

*
*
*


/Maria

onsdag 27 april 2016

NWO, CHIP, BLIP. Kontantlöst! / CHIP and NWO

FRAMTID?     Mot chip: BLIP-kort?  Läs artikel:


http://blueshift.nu/game-over-manskligheten-blip-sista-steget-innan-mikrochippet/

Privatbankernas krig mot kontantväsendet synes ha gått in i sin slutfas.

Den sista striden synes utspela sig på tre fronter:

  1. Kontanthanteringen på den fordom kontantvänliga storbanken Handelsbanken har börjat kollapsa.Tidigare var banken den enda av Sveriges fyra storbanker som erbjöd kontanttjänster på alla sina kontor. Inte längre.

  2. Tekniska problem med att hantera riksbankens nya sedlar. Problemen beror på (avsiktligen?) felprogrammerade kontantenheter på företaget Cashguard

  3. Privatbankernas införande av betalsystemet BLIP – kontaktlösa bankkort

Attackvektor nummer tre, BLIP, är mer långtgående än de två föregående.BLIP-kort fungerar som många kort i kollektivtrafiken: man håller upp kortet framför en läsare och ett “blip” och någon sekund senare är betalningen avklarad.

“Problemet” med kontaktlösa kort som inte kräver inmatning av PIN-kod är att vem som helst kan använda dem.

Enligt SVT Nyheter hoppas bankerna på att hösten 2017, om två år, ha övertygat människor i Sverige om att använda BLIP för hälften av sina köp.

Hösten 2017 är också slutpunkten för när Sverige skall ha fasat ut den nuvarande “nationalistiska” sedelserien (1000-lappen avbildar Sveriges grundare Gustav Vasa) och ersatt denna med den nya “globalistiska” sedelserien, där 1000-lappen pryds av FN-symboler.

Sverige mikrochippat år 2018
Hösten 2017 har finansoligarkerna, den dolda ansiktslösa makten, nått dithän att nästa steg i förslavandet av mänskligheten är att på bred front rulla mikrochippning av alla.Översatt till svenska betyder det att nästa generation BLIP-kort kommer att vara mindre än ett riskorn och implanteras under huden på kontoinnehavarna.Det stora problemet med dessa chip är inte den absoluta integritetskränkning dessa utgör (då de möjliggör total insyn i människors liv och leverne) utan att signalerna också går åt andra hållet – chippen påverkar hur människor tänker och känner.
I den här framtiden kommer Homo Sapiens att ha reducerats till Homo Servus – en artificiell livsform oförmögen till egna tankar.
Detta passar den dolda makten alldeles utmärkt, som då kanske vågar visa sitt rätta anlete.
Mission Accomplished för finansoligarkerna – Game Over för mänskligheten…

Veta mer

 *
Vad väntar oss tror du?  De nya tiderna som kommer kan man hålla sig för skratt åt. NWO heter den tiden.  /Maria

tisdag 26 april 2016

Gudomligt liv. Den levande Kristus /Living Christ


”Lösepenningen har jag nu fått.”

Job 33: 24 då förbarmar sig Gud
över henne och säger: ”Fräls henne,
så att hon inte far ner i graven, jag har fått lösepenning.”
GUDOMLIG helbrägdagörelse innebär gudomligt liv. Det är Kristi herravälde över kroppen, Kristi liv i densamma. Det är våra lemmars förening med Kristi kropp, varigenom Kristi liv ingjutes uti oss. Detta är lika verkligt som Hans uppståndna och förhärligade kropp är det. Det är lika naturligt som det faktum, att Han uppstod från de döda och är en levande person med en verklig kropp och en förnuftig själ och i den dag som är sitter på Guds högra sida.
Den levande Kristus tillhör oss med all sin kraft. Vi äro lemmar i Hans kropp, delaktiga av Hans kött och av Hans ben. Om vi blott kunna tro och omfatta detta, så skola vi leva av Guds Sons eget liv. Herre, hjälp mig att känna ”Herren för kroppen och kroppen för Herren.” — A.B. Simpson.


Gud är mäktig att göra under. Lita på honom, ge honom ditt liv. Är du sjuk, lita på honom, be om hälsa och helbrägdagörelse till kropp och själ. Gud kan och vill hela. Vill vi följa honom till 100 % tror jag att han har ALLT att ge oss-  om vi ger honom allt. Våra liv.söndag 24 april 2016

Syndens trälar. /slaves of sinSyndens trälar. Ja de finns i tusental och tusental.

Jag hittade en vers som berättar: Tusentals och tusentals 
människor går vilse utan Gud, utan frälsningen hos Jesus 
kan de inte finna Gud och de går under. De går emot mörkret, evigt mörker. Vi ska alltså gå ut för att rädda dem, offra oss för andra, strida för deras rätt och för deras liv, alltså: Ge allt för evangelium och Jesus och korsets väg. Innan natten, den eviga, skall vi bedja och vaka och lida för Kristus och för andra, för människor som skall kunna bli nådda av evangelium och Guds ord. Tills vi själva skall hämtas hem, eller i graven gå och sova, så skall vår huvudsyssla vara att ge andra hjälp av evangelium. Må våra hjärtan brinna, ja brinna! och låt all tröghet försvinna-   ty vi är frälsta, återlösta och har lovat oss själva att se  att Jesus skall vara den som för oss fram, för evangelium och de tusende som annars går förlorade.

*

Tusental av dyra själar Sakna ännu livets bröd,

Där de gå som syndens trälar

Hän mot mörker, natt och död,

Gå att rädda, offra, strida,

Innan natten faller på!

Gå att bedja, vaka, lida,

Tills du själv skall hädan gå!  /okänd

 *
 

Mark 1:14

Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium.
*
Apg 20:24
Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.
*
Rom 2:16
Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus .
*
Rom 16:25
Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold
*
2 Kor 11:4
För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.
/Maria