Translate

lördag 1 augusti 2015

Kyrkor och samfund. Dra ut från Babylon/ Are you ready?


Välkommen!      -          Kyrkor och samfund:
Varför är de kristna uppsplittrade och bundna i många kyrkor och samfund? Det är för att sanningen om Guds församling aldrig har blivit predikad i kyrkorna. Kyrkorna tillåter inte sina medlemmar att få veta sanningen om Guds församling. Om sanningen om Guds församling blir välkänd bland folket, då skulle allt Guds folk säga upp sitt medlemskap och lämna kyrkorna, som det står i Upp. 18:4.

  Hela Guds församling är i en djup global kris. Jesus kommer snart, men Guds folk är inte redo att möta honom. Bland de kristna finns avgudadyrkan och många andra synder, men predikanterna är mer rädda för väckelse än för de synder som folket lever i. I stället för att varna folket för deras synder, så varnar man för väckelse, som om väckelse är någonting farligt. Så har det alltid varit i tider av väckelse. Då är kyrkorna emot. Kyrkorna kan aldrig omvända sig och få Guds förlåtelse för sina synder. De blir bara värre och värre. Herren kommer att vedergälla kyrkorna fullt ut för deras onda gärningar.

  Alla kyrkor har kommit till genom religiös otukt. Människor har blandat Guds ord med onda andars läror. På det sättet uppstår nya kyrkor. Kyrkorna är grundade och uppbyggda på Satans falska församlingslära, och Herren har för länge sen befallt sitt folk att lämna kyrkorna, det stora Babylon.

  Kyrkorna har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och avskyvärda fåglar. Upp. 18:2. Men kyrkobesökarna är andligt nedsövda, så de märker inte att onda andar är i full verksamhet i deras kyrkor. I stället för att förbereda sig för Jesu tillkommelse, så håller de på med underhållning, med sång och musik och kyrkkaffe. Djävulen ställer inte till med en föröljelse i onödan. Han ser hellre att de kristna somnar, då har han minst besvär av dem.

  De onda andar som härskar i kyrkorna, de hatar väckelse därför att väckelse uppenbarar sanningen. En väckelse kan inte pågå någon längre tid i en kyrka. Det är som att förvara ett brinnande ljus i en tillsluten papperspåse. Antingen slocknar ljuslågan av syrebrist, eller också tar det eld i påsen. Om inte kyrkan lyckas kväva och förstöra väckelsen, så kommer väckelsen att förstöra kyrkan genom att avslöja dess falska lära.

  Genom att hålla de kristna uppsplittrade i många kyrkor, så har djävulen förstört kristen enhet och gemenskap, och hindrat människor att komma till tro på Jesus. Vill du ha väckelse så måste du avslöja och bekämpa Satans kyrkor.

  Det är inte Gud som dröjer med att sända väckelse, utan det är Guds folk som dröjer med att åtlyda Herrens befallning i Upp. 18:4. Detta väckelsebudskap har stått att läsa i Bibeln hela tiden. Varför har inte predikanterna uppmärksammat detta? Denna befallning från Herren borde ha varit predikad och välkänd överallt bland alla kristna.

  Det är just detta som är väckelse, Guds församlings upprättelse, att alla kristna kommer loss från kyrkor och samfund, det stora Babylon. När människor upplever väckelse, då säger de upp sitt medlemskap i kyrkor och samfund.

  /Maria


Artikel från: http://www.algonet.se/~allan-sv/REDO.HTM