Translate

lördag 18 juni 2016

Ett ord i dag och mina videos. World. Att höra och att göra. / A word to you all

Ett ord idag och orden i video:
Jag skulle önska att det kom en profet och sade t ex dessa ord från Gud:  Jes 1:10
Hör Herrens ord,
ni Sodomsfurstar, 
lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorrafolk!

Jes 1:18Kom, låt oss gå till rätta
med varandra, säger Herren .
Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. 19
Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda. 20
Men om ni vägrar
och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat. 

Samtida profeter tillsammans med Jesaja: Hosea (753-715) , Mika  (742-687)

Städerna Sodom och Gomorra hade utplånats fullständigt på grund av dess ogudaktighet (1 Mos 19:1-25). ‘Några få* blev räddade på grund av sin trofasthet mot  Gud.Dagens samhällen är i upplösning precis som de var då. På ena eller andra sättet sker det uppror, så har det alltid varit. Vem vill idag höra på Guds Ord? Inte många är de som böjer sig inför Gud. Gör du det? Om man inte kan se tidsandan och se eländet och förstå sammanhangen i världen idag så har man naturligtvis fruktansvärt svårt att förstå att Gud kan finnas och att han kräver något av oss. Har man inte läst om honom eller velat förstå att han är Gud, ja då finns det inte mycket att hoppas på för denna världen..ja den kommer att dömas hårt.

Herren har talat och han talar fortfarande och han söker hjärtan som förstår. Fläckarna efter synd kan bara Gud avlägsna, och han kan göra det för människor idag på samma sätt som han var villig att göra det för israeliterna på den tiden.
Vi behöver inte gå i ‘blodiga kläder’ och med blod på händerna’ hela livet. Gud försäkrar i sitt ord att om vi är villiga att lyda honom skall Jesus Kristus rena oss fullständigt. (Ps 51:3-9).

All these tears


 I skogenVälkommen tillbaka hit!   /Mariafredag 17 juni 2016

Tårar är bra. I bönevrån /Tears
Tårar är bra. Och att gråta för andra är alldeles ypperligt bra. 
Jag tänker då på när man är inför Gud i tillbedjan. 
Man kanske sitter ensam i sin böne-vrå eller man är på ett möte där man berörs i sitt inre av salighet, vånda och nöd.
Varför nöd, kanske du frågar. Jo nöden är stor hos en kristen som ber om att människor skall bli berörda och frälsta. 
Man har säkert människor i sin närhet, kanske släktingar, som man ber för, eller goda vänner som man vill se i himmelen den dag då Gud tar oss hem.
I bönevrån händer det mycket som den som inte är troende kanske undrar över och inte vet så mycket om. I bönevrån är det många tårar som faller utmed kinden. Bönerna kan röra sig milsvida omkring, och har man tungotalet kan det bli många och långa stunder i bön.
Tungotalet har vi fått för att kunna ha en s k direktkontakt med Gud, det är Anden i oss som ber. Vi kan gråta och inte veta vad det är vi ska be om, men Anden vet. Och han manar oss att be.
I bönevrån händer det mycket, och många härliga stunder får man med Gud. Undrar du över något i min text, är det bara att du mailar mig och frågar.
Det är äkta tårar, som kommer ifrån hjärtat, som rinner på min kind…. måtte Gud hjälpa dem jag ber för. Ja, jag vet att han gör det, för han är kärleken, och han vet exakt vad han ska göra, och han är så glad då han vet att hans folk går in i bön.
/Maria


torsdag 16 juni 2016

Vilka krafter i samhället motverkar ett kristet liv? Icke tro, icke omvändelse. Samhället vill efterlikna världen / No Conversion?

Gud i samhället- han får ju inte vara en del av samhället/ Icke tro, icke omvändelse till: GUD

Vilka krafter i samhället motverkar ett kristet liv? Å, det är många krafter som motverkar eller som går emot den kristne och det tänkandet och glädjen i hjärtat som en kristen har. Det är många strömningar i samhället som går helt emot vad Jesu kärleksbudskap säger oss.Och eftersom de kristna blir så påhoppade på olika sätt (bland annat på de sajter som de försöker att evangelisera på), så är det många gånger inte lätt..

I dagens samhälle så tycker man tydligen att det är väldigt roligt att göra så många Tv-program som möjligt som driver med den kristne/troende, eller att göra så många program som möjligt som visar nakenhet, fylla, idoldyrkan, ja kort sagt sådant som människor avgudar och sitter vid sina apparater hela nätter och blir sövda.

Tidningar svämmar också över av icke kristna ideal, såsom bara bröst, mode, glitter, makeup och gör-om-mig-program..för att passa in..Detta bidrar ju naturligtvis till att det kristna inte alls kommer fram. Kyrkorna/församlingarna  har också ett finger med i spelet, för många församlingar håller sig helt för sig själva och bjuder inte in de otroende för en pratstund med  t ex vittnande.Eller de är helt ekumeniska och vet inte vad det betyder.

De troende skall ut på gator och torg och visa vilka de är, dvs man kan visa mycket kärlek och omtanke åt människor. Det finns heller inget uttalat kristet ”parti” i samhället som verkligen talar om vad tro är, fanns det det kunde människor få höra om grundläggande fakta och ta till sig hur man borde tänka och handla. New age-kulturen är på stor frammarsch och här är då ett fenomen som är så stort och otäckt. OCH: New Age har INGET alls att göra med kristendom!!!


Prästerna i Sv Kyrkan kallar GUD för MODER GUD! Ja det är sant, jag läste en intervju med en präst för några veckor sedan, och tycker att sådana uttalanden är bedrövliga.Många av prästerna idag är ICKE-troende, de är där för att uppbära LÖN.


En sak som också florerar är alla Tv-program om andar- Det Okända, m m. VET inte människor att detta är rena satan-propagandan? Vet de inte att detta är oerhört farligt att syssla med? Vet de inte att de får in felaktiga tankar som får in dem på farliga gärningar? Visste de vad det egentligen handlar om skulle de bli fullständigt livrädda. Detta är enligt mig avskyvärda program.


VAD eller VAR skall då människor få tro ifrån? Från New Ageanhängare som inte vet vad de talar om? Får vi ett bra samhälle då de babblar runt och förnekar Gud, de säger att vi ALLA är GUD. Nej, det är inte bra, rent skadligt för människor som söker. Samhället är på väg att falla över ända, för den troende får inte visa vad den tror, den blir överkörd. Samtidigt i allt detta har vi islam som många konverterar till eller till katolicismen, för människor tycker att de religionerna har fasthet och regler.


Men varför har inte kristendomen fasta regeler, normer? Nej för att församlingarna skall efterlikna världen så mycket som möjligt och talar inte om vad den troende bör leva för liv, man får bara råd i största allmänhet, men inga slags ”sätta-ner-foten-  nu får det vara nog-,  förekommer inte på de flesta ställen, man ser genom fingrarna och leder inte människor in i tron på ett förnuftigt sätt, kyrkorna jagar medlemmmar och skriver medlems- matriklar. Men så vill INTE Gud ha det. Punkt.

/Mariaonsdag 15 juni 2016

Aldrig för upptagen för att höra/Här är vägen, följ den /Listening. Never to busyHöra, lyssna, ta emot, tacka,lärdomar, kunskap- ja det finns att få.

Jesus är aldrig för upptagen för att höra oss. Han är ALLTID med och lyssnar på våra tankar och böner och allt som vi vill prata med honom om.
En sak som vi kanske inte alltid tänker på är att: Vi måste lära oss att lyssna till honom.

Vi kan inte bara komma med våra problem och våra innersta tankar och böner utan att vänta oss att han skall tala till oss. För det gör han, OM vi LYSSNAR. Är vi troende så vet vi att vi är döpta i den helige Ande, och han vill KOMMUNICERA med oss, och lära oss vilken väg vi skall gå.

Men människor får ofta så käcka idéer och tycker de klarar sig så bra, och går de efter sitt eget sinne, då blir det ofta så fel. Därför skall vi vara medvetna om att Jesus vill få oss att lyssna. Vad säger Jesus i Johannes 10:27:30 :

 *Mina får känner igen min röst, och jag känner dem, och de ska följa mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig gå under. Ingen ska ta dem ifrån mig för min Far har gett dem till mig, och han har större makt än någon annan. Ingen kan stjäla dem ifrån mig.*

Vad menar Jesus? Han menar precis vad det står, det vi ofta glömmer…. Mina får, det är ju vi troende. Han har gett oss evigt liv i frälsningen, och vi ska aldrig gå under. Ingen kan skilja oss från Jesus, för vi är hans! Fadern har gett oss till Jesus, och Fadern har den makten att ingen kan stjäla oss ifrån honom. Då kan vi ju vara innerligt tacksamma och gå vidare i att sprida det evangelium som Jesus gett oss order om att göra. Och i detta, så får vi lyssna till Jesus röst.

 Även om livet tycks fullt av prövningar finns Gud med oss. Så har det varit i alla tider, men folk har glömt det.. Gud begär en hel del av oss, men det har folk glömt eller ignorerat… Det är ofta förenat med smärta att följa Jesus, och det vet vi. Gud handlar alltid kärleksfullt med oss, men det förstår vi inte alltid! Herren sade till Israel:

 *Er styrka ligger i stillhet och förtröstan, men detta saknar ni fullständigt!* /Jes 30:15 Folket ville ha trygghet i Egypten, och Gud ville vägleda dem och få dem att tro, men de var rädda och ville lita till illusioner… 
Gud varnade Juda för att vända sig till Egypten och andra nationer. Räddningen låg inte i militär styrka, det var bara Gud som skulle hjälpa dem…

Gud säger: Om ni lämnar Herrens vägar och går vilse, kommer ni att bakom er få höra en röst som säger: ”Nej, här är vägen, följ den!” 
Gud talar alltså, men inte alla hör hans röst, så har det varit i alla tider. Gud är kärleksfull och vill visa oss den rätta vägen i alla omständigheter! Han ber oss att lyssna till hans röst./Maria

tisdag 14 juni 2016

Vänder man löftena ryggen? Våra egna ansträngningar räcker inte.En sabbatsvila för Guds folk/If you turn back the promises? Our own efforts are not enough.


Vänder man löftena ryggen? Gud har lovat oss en viloplats.


Hebr 4:1-16

Några av de judekristna som detta brev skrevs till var säkert nära att lämna den utlovade vilan i Kristus precis som folket på Moses tid hade vänt löfteslandet ryggen. I båda fallen gällde att ögonblickets svårigheter fick väga tyngre än Guds löfte. Man slutade helt enkelt plötsligt att tro att Gud kunde stå för sina löften. Den dagen vi börjar tro mer på våra egna ansträngningar än på Kristus är vi också i farozonen att vända löftena ryggen. Våra egna ansträngningar räcker aldrig. Det är bara Jesus som kan föra oss ända fram. På Mose tid hade man problem och idag har man problem: man känner till Jesus men man känner honom inte personligen. NU är alltid den rätta tidpunkten att när det gäller att tro på Kristus och gå in i hans vila och få frid med Gud. Om jag hade sett på alla mina svårigheter och inte sett på Jesus och hans nåd hade jag inte haft någon tro som helst kvar, då hade jag aldrig fått veta hur ljuvlig Jesus är och hur han kan bära i och genom allt.

En sabbatsvila för Guds folk
1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Jesus är den fullkomlige översteprästen
14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Ps 95:11
1 Mos 2:2
Ps 95:8


/Maria
måndag 13 juni 2016

Sökt av Gud? Hårdnackad? Kom till besinning /stubborn? Sought by God? Come to your senses


Tack Jesus för att du frälste mig. Tack Jesus för att du tog hand om mitt liv, och tack för att jag fort förstod att det var med dig jag skulle vandra mitt liv.
Ja så skriver jag nu och jag har funderat mycket på hur det kan vara så att människor är så fruktansvärt hårdnackade och kalla att de inte VILL förstå att det finns annat i livet som de behöver mer än det de har, d v s att de behöver Jesus i sitt liv.
Hade jag begripit det tidigare vad jag kunde få i frälsningen som är av Guds nåd, så hade jag sagt ett ja mycket tidigare, men det var inte så Gud ville ha det! För han visste EXAKT vad jag behövde och NÄR. Så kanske det är för alla som...nej det tror jag inte att det är, för det finns de som går ett helt liv och hårdnackat ignorerar Gud, Jesus och allt som hör till evangelium och frid.

Sång:
För Gud är allting möjligt; Så får jag tacksamt tro. Jag har ej rätt att bäva, När Herren är min ro. Allt svårt och outgrundligt Jag honom anförtror, det är mig nog att veta, Att han är vis och stor. Och mina glädjeämnen Jag lägger vid hans fot. Han är  min gode Fader, Han tager allt emot. /Sång, Rudolf Zetterqvist.

Johannes evangelium 15:16-17
16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.
*


/Maria


söndag 12 juni 2016

Livets källa. Livets vatten. Dricker du av det levande vattnet? Evigt liv. /a well of water springing up into everlasting life.
Jag dricker vatten varje dag! 
Gör du? 
Det märkliga är att jag får dricka av en viss sorts vatten, ett vatten som bara Jesus Kristus kan ge, 
det vattnet ger han fritt och för intet och det renar ens själ.... Det vattnet är en källa som inte sinar, som aldrig blir torr. Det vill säga: det ger alltid LIV. Evigt liv. Dödens snaror kan inte få mig fast för jag har evigt liv i Kristus, han har visat mig vägen och jag följer honom, hela vägen hem.


Johannes 4:13-14
Jesus svarade och sade till henne: »Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen;

men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»
*

Joh 4:13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:

14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.

Ps 74:15
Det var du som lät källa och bäck bryta fram, det var du som lät starka strömmar torka ut.

Ords 10:11
Den rättfärdiges mun är en källa till liv,  våld täcker de ogudaktigas mun.

Ords 13:14
Den vises undervisning är en källa till liv,  en hjälp att undgå dödens snaror.

Ps 36:10
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.Hälsn Maria