Translate

fredag 28 mars 2014

Att lyda Gud, hmmm........gör man det idag?

Vår. /Foto Maria

Att lyda Gud..hmmm, vad betyder det...skillnad mellan liv och död

Att lära sig Guds stadgar, bud och kunna följa vad han säger är rätt och riktigt, ja det kan vara svårt. Men om vi tittar på vad Gud verkligen vill att vi ska göra, och om vi har en VILJA att följa honom och vara honom nära då kommer det att fungera att följa bud som han satt upp för vår säkerhet och för vårt liv i hans kärlek.
*Jag övar rätt och rättfärdighet, du skall inte överlämna mig åt mina förtryckare. Ta dig an din tjänares sak, och låt det gå honm väl, låt inte de fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning och efter din rättfärdighets tal.
Gör med dina tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd, så att jag kan känna dina vittnesbörd.
Det är tid för Herren att handla, ty de har gjort din lag om intet. Därför har jag dina bud kära mer än guld, ja, mer än fint guld.
Därför håller jag alla dina befallningar i allt för rätta, men alla lögnens vägar hatar jag.*  Psalm 119:121-128

Så säger en psalm, och den är ljuvlig. Här handlar det om lydnad, sådan lydnad som människor borde ha inför Gud. Men det är så lätt att glömma att han finns, och det är så lätt att inte bry sig. Men om vi gör som Gud lär så går det oss väl i livet. Något att tänka på. …

måndag 24 mars 2014

Den Dagen. Dagen då Jesus kommer tillbaka

Foto Maria

Foto Maria


Den Dagen
Herren Jesus Kristus kommer en dag att uppenbara sig för att på ett avgörande sätt ingripa såsom domare över de orättfärdiga och frälsare av de rättfärdiga. Den dagen beskrivs som ”den dagen”. Detta kan du läsa om i  Matt 7:22; 1 Kor 3:13; 2 Tim 1:12, 18.   Hebr 10:25; / och HERRENS DAG:   Hes 13:5;  Joel 1:15……………..jodå Herrens dag kommer att komma, men vi vet inte när.

Det är märkligt att TV-kanalerna ger så märkliga reklamsnuttar, har du tänkt på det? Det är väldigt mycket reklam för figurer som ser ut som Aliens, det är katastrofbilder/teckningar om att jorden fryser till is eller bilder där länder går under, m m. Fler och fler sådana korta sekvenser får man se väldigt ofta. ÄR det bara spännande filmer man kan hyra eller se i någon slags Tv-box?  Ligger det sanning i dessa påhittade filmer? Vad säger bibeln om framtiden? Var någonstans i bibeln kan vi vara nu tror du? 
Det är anmärkningsvärt otäckt att en 
dag kommer verkliga händelser att 
överskugga alla någonsin påhittade 
bilder- 
När den dagen kommer då allt skall ta slut  och Jesus kommer för att döma….den dagen vet vi ej.

Men vi vet något annat, vi som tror.  Vi vet att det kommer en katastrof över jorden med ondska och den ondskan håller på att skina igenom i de flesta saker nuförtiden.
Ondskan är redan stor på jorden. Och värre ska den bli. Vi måste alltså hålla oss vakna! 
OCH: Jesus kommer tillbaka!! Det finns inte ord för det! Det är så mäktigt och underbart!
___
Man har alltid trotsat lag och myndighet, 
och de människorna kallas enl Paulus:
Ogudaktiga
Syndare
Oheliga
Oandliga
Fadermördare
Modermördare
Mandråpare
Otukt
Vällustssynd
Människosäljare
Lögnare
Menedare
Lagen är till för dem som trotsa lag och myndighet säger Paulus.Läs 1Tim

*Ty en enda är Gud, och en enda är 
medlare mellan Gud och människor: en 
människa, Kristus Jesus.* 1 Tim 2:5


söndag 23 mars 2014

Avgudar. /Tillbe inte idoler och statyer. Tryggheten hos Gud.


Photo MariaTankar…

Eftersom jag vet vem som skapat mig, så 
känner jag en djup kärlek och respekt för 
honom.

Eftersom jag vet vem som ger mitt liv 
mening så följer jag honom.

Hopp och trygghet finns i honom och det 
är Gud.
Han har makten över min framtid.

Jesaja säger: ”Vilka dårar de är, som gör 
sig  bilder av hjälplösa avgudar.”

Ja man tillber all slags statyer eller idoler, 
man tatuerar in deras namn på sin kropp, 
men man lämnar Gud därhän, man bryr 
sig inte om att ta reda på om han finns.

Gud vill att vi ska tjäna honom, som är 
vår skapare (Jes 17:7; 40:28; 43:15; 
45:9……..)

Avgudadyrkare gör motsatsen.
De tjänar och tillber något de själva 
tillverkat.


En avgud kan inte skapa något och 
inte heller friköpa oss från synd.Välkommen tillbaka hit!