Translate

lördag 15 februari 2014

Fläckfria och jublande. Älskar du Jesus?

 

 

 

I väntan på Kristi ankomst

 

Judas 1: 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär." 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Lovprisning

24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - 25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

______________________

Den troende väntar på att Jesus skall komma tillbaka. Det sägs inte så ofta så att otroende hör det och kan få fråga vad man menar. Men om du läser i texten ovan så kan du förstå att så är det. Vi lever i tider där man bryr sig mer om sig själv än det som skall komma och Jesus hånar man- precis som förr. Den troende försöker att tala om för andra hur viktigt det är att vara i Guds kärlek och att älska Jesus Kristus som kan och vill frälsa oss människor. Jesus gråter för de som inte vill tro. VILL DU?

English: *


2 kommentarer:

 1. CALLING ON THE NAME OF THE LORD?

  On the Day of Pentecost Peter quoted the prophet Joel (Acts 2:21'And it shall be that everyone who call on the name of the Lord will be saved.')

  To call on the name of the Lord is to acknowledge the authority and power of the Lord, and follow in obedience by meeting the terms of pardon.

  The apostle Peter did not tell those on the Day of Pentecost to say the "sinner's prayer." Saying the "sinner's prayer" is not calling on the name of the Lord.

  Peter preached the death, burial, and bodily resurrection of Jesus. Peter declared the Jesus was Lord and Christ. (Acts 2: 22-26) They obviously believed Peter's preaching because they asked the question(Acts 2:37 ....."Brethren what shall we do?")
  Peter did not tell them to say the "sinner's prayer." What was Peter's response to their question? (Acts 2:38 Peter said to them, "Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit.)


  THE NARRATIVE OF CALLING ON THE NAME OF THE LORD.
  1. FAITH: Believe in the death, burial, and bodily resurrection of Jesus. Accept Jesus as Lord and Savior.
  2. CONFESSION: Acknowledge Jesus as the Christ and the Son of God.
  3. REPENTANCE: Make the commitment to turn from sin and turn toward God.
  4. WATER BAPTISM: Be immersed into Christ for the forgiveness of your sins.


  HOW DID THE ETHIOPIAN EUNUCH CALL ON THE NAME OF THE LORD? (Acts 8:25-40


  1. Philip preached Jesus to him. (Acts 8:35)
  2. He confessed Jesus as The Christ the Son of God. (Acts 8:37)
  3. He was baptized in water. Immersed by Philip. (Acts 8:38-39)
  The Ethiopian eunuch did not say the sinner's pray nor was he asked to do so by Philip.


  Romans 10:13 for "WHOEVER WILL CALL ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED."


  Romans 10:9-10 that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; 10 for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation.


  To call on the name of the Lord is to acknowledge His power and authority and confess Him as Lord and Christ . (Acts 2:26,Acts 8:37, Romans 10:9-10) To call on the Name of the Lord is to repent and be baptized. (Acts 2:38)


  WE ARE TOLD TO CALL ON THE NAME OF THE LORD TO BE SAVED.


  We are never told we are saved by "faith only." We are never told that saying the "sinner's prayer" is calling on the name of the Lord.


  IF SAYING THE "SINNER'S PRAYER" IS NOT A REQUIREMENT FOR SALVATION? THEN WHAT ARE THE REQUIREMENTS FOR SALVATION.


  THE REQUIREMENTS!
  1. Faith: John 3:16
  2. Belief and baptism: Mark 16:16
  3. Confession and belief: Romans 10:9-10
  4. Born of water and Spirit: John 3:5
  5. Grace and faith: Ephesians 2:8
  6. Buried through baptism: Roman 6:4-5
  7. Water baptism: 1 Peter 3:20-21
  8. Baptism: Acts 22:16
  9. Baptized into Christ: Galatians 3:27
  10. Believe: Acts 16:30-31
  11. Repentance and baptism: Acts 2:38
  12. God's mercy, water baptism, and the Holy Spirit: Titus 3:5
  13. Water baptism: Colossians 2:12-13
  14. Repentance: Acts 3:19


  IF YOU HAVE COMPLETED THESE REQUIREMENTS---THEN YOU HAVE CALLED ON THE NAME OF THE LORD!

  YOU ARE INVITED TO FOLLOW MY BLOG. http://steve-finnell.blogspot.com

  SvaraRadera
 2. Hello Steve! Thank you that you leave this comment. I like it and I am with you in your saying. (I am swedish and I not very often write in english)
  The "sinners prayer" we do not need to pray to be saved! You are right in that matter.
  We need to repentance and the water baptism. and more...
  thank´s for the invitation to your blog! I am on my way... Very interesting! We have the same opinions I see.
  Regards from Maria in Sweden! God bless you.

  SvaraRadera