Translate

lördag 3 maj 2014

Jesus: Gud och människa. /Bibeln

JESUS: Gud OCH Människa, Lukas evangelium

Evangelium
FRAN ATT HA Värit ETT barn OCH Helt beroende AV Andra, växte Jesus till OCH blev fullständigt utrustad för synd Uppgift. Han utvecklades OCHj mognade SOM-Människa, resumé SOM VEM SOM Helst AV OSS. Män ANDA behöll Han sin gudomlighet - Han var samtidigt Gud. Han ihop Inga Genvägar i Livet OCHj undkom varken Frestelser Eller svårigheter. DET AR likadant för OSS boxar Det finns INGEN genväg tills ETT Liv I Guds Tjänst.  Read Lukas 1:1:4-13
Jesus undervisade Stora skaror AV Människor, särskilt Genomet liknelser, DVS Berättelser ur livet som innehåller Viktiga sanningar OCHj where poängen Bara Når Fram tills DEM SOM lyssnar In Rätt SATT. Vi SKA vara ATT Guds Andes hjälper OSS att-Första dessa sanningars betydelse i Vara Liv SÅ ATT VI Kan BLI mer OCH mer Lika Jesus.  Read Lukas 4:14 till 21:38
Varldens Frälsare blev arresterad OCHj avrättad. Män Döden KUNDE integ gora slampa in Honom, han Fick liv Igen OCH återvände till himlen (DAR Han kom Ifran). I Lukas noggranna, Historiska BESKRIVNING, långt vi fakta Kring uppståndelsen. Män DET Racker integ ATT Acceptera fakta, vi maste också tro att-Jesus Ar Vår Frälsare. DET AR kortsynt ATT bortse fran betydelsen AV fakta, män DET AR Djupt tragiskt att-Acceptera fakta OCH förbise DET viktigaste - håla förlåtelse SOM Jesus erbjuder var och EN AV OSS.  Read Lukas 22:1-24:53

Foto Maria
Foto MariaInga kommentarer:

Skicka en kommentar