Translate

söndag 11 maj 2014

NWO, NEW AGE, ESC. Min Gud är helig.Med Starka övertoner OCHj undertoner AV NU OCHj NEW AGE Stiger jublet i Arenan och EN skäggig dammen Trader Fram SOM Fågel Fenix ​​OCHj sjunger OMs håla OCHj förtrollar människorna. DET AR en skam OCH DET AR Den Nya Tiden SOM Kommer OCH SOM DET Gors reklam för PA ALLA SATT. Man pratar om-fred OCH Frihet män mannen veterinär INTE ATT DET Bara finländare Hos en helig GUD, Den GUD SOM skapat Himmel OCH Jord OCH människorna.

Skall dÅ Denne man Förklädd till Kvinna  OCH  man fa framträda .... Ja Enligt förfrågnings Människor  Utan  normer OCH tydlighet OCH Klara Sinnen OCH hjärta-Dar långt VAD SOM Helst Handa. Gay-Kulturen HAR TagIT ut svängarna! OCHj AR HAR Nämnden attR Stanna OCHj Bereda väg Nämnden varre Saker. Kommer man ihåg Sodom OCHj Gomorra ...

2 Kor 11:14 OCH DET AR INGET ATT förvåna SIG över. Satan själv GÖR SIG lik en Ljusets ängel. 15 Därför Ar DET integre underligt attR också hans tjänare uppträder SOM tjänare Åt rättfärdigheten. Män de Kommer attR FA DET slampa SOM-de förtjänar.
En Annan Kristus, en Annan ande, DET AR VAD Människor Vill ha ..... Bibeln ar Guds Sanning OCH Allt SOM avviker fran håla AR  FEL .
1 Mos 01:27
OCH Gud skapade Människan till sin avbild, till Guds avbild skapade Han Henne, tills människan OCH Kvinna skapade Han dem.
Hes 38:23
SA skall JAG visum min storhet OCH helighet OCH gora mig-Kand Infor manga hednafolks Ögon. OCHj de skall Inse attR JAG AR herren.
Ps 99:5
Upphöj Herren, vår Gud, OCH tillbed VID hans fotapall! Helig AR Han.
ROM 14:17
Ty Guds rike Bestar integrerade i mattan OCHj Dryck Utan jag rättfärdighet OCHj Frid OCHj Glädje i håla helige Ande.
*
MIN GUD AR helig  OCHj Han ser integre Mellan fingrarna i DETTA. DET AR sv avsky JAG Kanner, DET AR attR Gora Våld in Skapelsen, DET AR ETT allvarligt Brott Emot Guds helighet. Hurr Kan DETTA FA SKE? Jo män DET Talas OM ATT DET ar en tävling, en rolig "Grej", you name it .... Män DET AR  INTE  sanningen.
Närs Antikrist Trader Fram jag Stör skala OCH personen OCH förvillar Annu fler Människor dÅ AR DET integrerad Lika kul Langre, OCH DET AR dit Världens AR in väg Med Stora Steg, OCH DET AR integrerade SVART ATT SE HUR Lätt DET AR ATT förvrida huvudena in folk !
DET AR sorgligt Att leva i This tre gånger dagligen in manga vis OCH DET ar en farlig farlig tre gånger dagligen vi GÅR till motes, Den Enda Trösten i eländet AR ATT JESUS ​​LEVER, Att frälsning finnarna att-fa OCH ATT Gud finländare OCH skall gora Upp Med Ondskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar