Translate

onsdag 18 juni 2014

Guds sändebud till världenFoto Maria
Psa 89:15 (89:16) Saligt AR DET folk SOM veterinär VAD Jubel ar, de SOM-Vandra, o HERRE, jag DITT ansiktes Ljus.
Psa 89:16 (89:17) I DITT Namn fröjda de SIG Alltid, OCH Genomet DIN rättfärdighet upphöjas de.

Guds tron Vilar in Rättvisa OCH rättfärdighet OCH AR omgiven AV Kärlek OCH trofasthet. Detta ar förutsättningarna Med Guds handlande Med Människor.
Som Guds sändebud skall VI följa hans föredöme. LAT Allt du GÖR präglas AV Rättvisa, rättfärdighet, Kärlek OCH trofasthet. InGen orättfärdig, kärlekslös Eller oärlig hantering Kommer FRAN Gud.
/ Maria
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar