Translate

söndag 21 juni 2015

Nu kan vi alla komma till Gud genom Jesus i full tillförsikt om att han kommer att höra oss och befria oss från våra synder. Mark 14:24
Välkommen/Welcome

Jesu död för oss på korset bekräftade en ny överenskommelse mellan Gud och människor. I det gamla förbundet fick man syndernas förlåtelse genom blodet från ett offerdjur (2 Mos 24:6-8)
Men i stället för ett felfritt lamm på altaret, offrade sig Jesus som Guds lamm för att en gång för alla sona alla människors synd.

Mark 14:24. Och han sade till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, 
som är utgjutet för många. 

  2 Mos. 24:8. Sak. 9:11. 


Jesus var det slutgiltiga syndoffret, och hans blod stadfäste den nya överenskommelsen mellan Gud och oss ( som även betecknas 'det nya förbundet'  eller ' nya testamentet').

Nu kan vi alla komma till Gud genom Jesus i full tillförsikt om att han kommer att höra oss och befria oss från våra synder.

Jesus lever!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar