Translate

söndag 9 augusti 2015

Har DU tagit emot Jesus Kristus som din Herre? Är du frälst?


foto MariaHar du tagit emot Jesus Kristus som din Herre? Den sista tiden.

         Är Jesus DIN Herre? Är du frälst?

/Här talas om den sista tiden, ”Tidens slut” är den domedag som beskrivs i Rom 14:10 och Upp 20:11-15. Det kommer att bli motgång, förföljelse och till och med ond, bråd död, men vårt andliga liv kan inte ta skada om vi har tagit emot den frälsning som Jesus gett oss som gåva. Han har gjort allt för oss och är med oss i allt vi möter och vi kan vara trygga i det.
 *
Ps 50:23
Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen, skall jag låta se Guds frälsning.”
Jes 52:10
Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se
vår Guds frälsning.
Luk 3:6
Och alla människor skall se Guds frälsning.
Tit 2:11
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.
1 Pet 1:5
Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.
*
----som är nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar