Translate

onsdag 19 mars 2014

Möt icke dagen förrän du först mött Gud


"Du skall på morgonen stiga upp — och ställa dig på toppen av berget, mig till mötes, men ingen må stiga upp med dig" 2 Mos 34: 2-3.

MORGONVÄKTEN är av livsviktig betydelse. Du skall icke möta dagen, innan du först mött Gud; icke blicka in i någons ansikte, förrän du först blickat in, i Hans. Du kan icke vänta att vinna seger, om du börjar din dag i egen kraft. Begynn dagens arbete, sedan du först haft en stund av stilla begrundan inför Gud. Träd icke i beröring med någon människa, icke ens med dina närmaste, innan du först haft umgänge med ditt livs dyrbara Ledsagare — Jesus Kristus.

Möt Honom i enrum. Möt Honom regelbundet, gör det inför den öppna Boken, genom vilken Han vill giva dig råd och undervisning. Gå in i de dagliga plikterna och möt de oväntade uppgifterna under Hans ledning. Låt Honom kontrollera alla dina handlingar under dagens lopp.

"O, må Guds dyra stämma 
till våra hjärtan gå, 
förrän rösterna i världen 
till våra öron nå! 
Hur saligt att få lyssna 
till Herrens eget ord 
och där få samla manna 
ifrån Hans rika bord!

Men du, som suckar över
din "brist på kraft" – ack vet,
att bönen just är nyckeln
till kraftens hemlighet.
Den enda väg, som för oss
till lydnad för Hans bud,
är själens stilla, trägna
umgängelse med Gud."

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman

  

/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar