Translate

torsdag 18 juni 2015

Rom. 12:1-2 Er andliga tempeltjänst


Välkommen /Welcome

Rom 12:1-2       Förmaningar till en helig vandel i ödmjukhet, 
inbördes tjänstaktighet, plikttrohet och kärlek.
  1. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet,
  att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud
  välbehagligt offer — er andliga tempeltjänst.
    Rom. 6:13. 1 Petr. 2:5. 
  2. Och anpassa er inte efter denna tidsålders väsende, utan
  låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan
  pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt
  och fullkomligt.
    Gal. 1:4. Ef. 4:23. 5:10, 17. Kol. 1:9. 1 Petr. 1:14. 1 Joh. 2:15. 

Gud har bara goda, intressanta och fullkomliga planer för sina barn. Han vill att vi ska ha en friskhet och en sundhet till hela vår varelse och leva för att ära honom.

Eftersom han bara vill vårt bästa och har offrat sin son för att göra detta nya liv möjligt för oss ska vi med glatt hjärta ge oss själva som levande offer till honom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar