Translate

onsdag 17 juni 2015

Ty en enda är Gud, och en enda är medlare...1 Tim 2:5/ As humans we are separated from God by our sin...... 1 Timothy 2:5
Välkommen /Welcome

1 Tim 2:5

 5. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och 
människor: en människa, Kristus Jesus,
  Joh. 17:3. Rom. 3:29. Hebr. 9:15. 12:24. 

Som människor är vi skilda från Gud genom vår synd. Det finns bara en person i hela universum som kan medla mellan oss och förena oss igen - Jesus Kristus, som är både Gud och fullkomlig människa. Genom hans offer (Han dog korsdöden för oss alla)  fick hela mänskligheten på nytt del av livet. Har han fått föra dig fram till Gud, din far?

As humans, we are separated from God by our sin. There is only one person in the entire universe who can mediate between us and unite us again - Jesus Christ, who is both God and perfect man. Through his sacrifice (He died crosses death for all of us) were all humanity again part of life. Has he been bringing you  to God, your Father?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar