Translate

söndag 15 november 2015

D Wilkerson and the last days. / Joh 15:18 m m. Antikrist´s ande
BIBLE PROPHECY - 2015 GLOBAL APOCALYPSE AND THE ANTICHRIST SPIRIT

What´s happening?  The spirit of Antichrist rules. What about Jesus? Do you believe in him?
Watch Video.
Människorna i de sista dagarna
2 Tim 3 :1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 
Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 
7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Antikrist´s ande är  över människor och regerar deras liv, vänd om! Se vad som sker. Timmen är sen, vänd om till Gud.
Timmen är sen, mycket sen.

2 Thess 10:20,  Jeremia 5... svårt att höra vad D Wilkerson nämner för bibelställen, lyssna till predikan och tänk till.
Jesu lärjungar blir hatade av världen

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. 22 Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23 Den som hatar mig hatar också min Fader. 24 Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader. 25 Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning. 26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 27 Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.
Ja världen hatar den troende på Jesus.

FRID/ Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar