Translate

fredag 24 juni 2016

En rätt relation till vår skapare. VÄGEN. Tro. /The way


På korset undanröjdes synden som hindrar människor att ha en rätt relation till vår skapare.Genom att komma till Jesus blir man fri från synd, genom att ta emot Kristus i frälsningen. Genom Jesu död på korset upprättades en väg fram till Gud. Det betyder inte att alla är frälsta men att det finns en VÄG  för var och en som vill lita på Kristus och gå den vägen för alltid.

TRO.1 Kor 1:17  Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.
Gal 6:12  Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors.
Gal 6:14  För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.
Fil 3:18  Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.
Kol 1:20..  och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.
Det  finns inte så mycket frid på jorden, det ser vi ju-  MEN det finns frid hos Jesus Kristus. Där finns frid för alla människor, genom hans blod på korset kan vi få komma  rätt. Så sök honom medan tid finns!


Maria
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar