Translate

tisdag 26 juli 2016

Leva för evigt eller dö för evigt. /The book of Life/Jesus lives

Leva för evigt, eller dö för evigt. Livets bok/ He lives

Rubriken på inlägget här säger oss att antingen dör människan en evig död eller också får hon evigt liv. Det är ett val som alla har att göra. Medan man pratar oegentligheter och dumheter och svär så det osar och begår allehanda synder och super  och härjar och är allmänt ointresserad av om Gud finns, så går tiden ifrån en människa och man kanske inte har fått reda på att Jesus lever och kommer tillbaka och att då en gång kommer den dagen då det är för sent att ta ett beslut om att följa Jesus. Ja så ser det ut, ja. Bibelorden nedan säger dig att JESUS är Herre och att domen en dag kommer. Livets bok är den bok där ALLA människors handlingar finns upptecknade, både på gott och på ont. Livets bok innehåller namnet på alla dem som har satt sin tro till Kristus för frälsning genom honom.

Om du inte är beredd att dö-  är du inte heller beredd att möta LIVET! Med ett evigt liv i sikte kan du tjäna Gud i full frihet och ägna livet åt sådant som verkligen är betydelsefullt, helt utan fruktan för döden.


Joh 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.
Rom 5:17
Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.
Rom 8:2
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Rom 14:9
Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda.
Fil 1:21
Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.  / Paulus som skrev brevet var inte rädd för att dö- då skulle han ju bli besparad lidandet här på jorden och få möta Jesus ansikte mot ansikte (1 Joh 3:2-3)
2 Tim 1:10
och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.
De som vill veta att Gud finns, de tar reda på det och lär känna honom, men de flesta tror inte att han finns och vill inte göra något val, men han finns, så är det. Jesus Kristus är enda vägen till Gud.

Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar