Translate

söndag 24 juli 2016

Två riken i konflikt.Predika det RÄTTA evangeliet /The Gospel


PROPHETIC WORDS
Bibelverser:

Luke 4:21, Luk 4:22, Luke 4:24, Luke 4:25-26, Luke 4:27 Evangelium är till för alla, men judarna trodde inte på att Jesus var Guds Son.


Joh 4:1-26, kvinnan från Samarien, Luke 7:1-10 (Man hade aldrig sett så stor tro i Israel)


BÅDE judar och hedningar skulle få höra evangelium.


Luke 4:28, 4:29 Judarna var fulla av vrede, de religiösa var mycket arga på Jesus då han predikade, de var ju mycket religiösa. Även idag blir människor mycket upprörda då det rätta evangeliet predikas! Det upprör och skakar om. VARFÖR DÅ? Jo för att den som predikar det INTE är religiös utan frälst och troende på Jesus Kristus.


Även idag går ofrälsta judiska människor tillsammans med kristna/----ekumenik---- Men SAMMA evangelium (det sanna) måste predikas för alla!

Men det är alltså två riken i konflikt.  Joh 1:11, Jesus kom till sina egna /judar/ och predikade och de tog inte emot honom.


Vi talar om himmel och helvete, den som inte blir frälst dör i sina synder och blir då förlorade för alltid. Judar eller hedningar, alla bör bli frälsta.

Man måste alltså bli född på nytt (bli frälst)  Joh 3:1-8  Utan den helige Ande blir man religiös! I Guds ögon blir man förlorad utan pånyttfödelse.

När den helige Ande bor i en människa predikar den människan sanningen!


I Luke 4:33 berättas om en man som hade en oren ande. Han ropade till Jesus att han/de inte ville ha med honom (Jesus) att göra. Samme orena Ande medger att Jesus är Guds Son.

Jesus ropar  TIG! till honom och mannen ramlar till golvet och den orene anden for ut ur honom utan att skada honom mer.

När alltså den helige Ande predikar så blir det oro! Konflikt!


Satan låter människor ha så många kyrkmöten de vill, ofta och länge, MEN OM RÄTT EVANGELIUM predikas då blir det verkligen konflikt! Utan dessa konflikter skulle det bli väckelse, och väckelse är att förstå Ordet från Gud och att inte vara religiös. Inget kompromissande med Ordet!


Vi som är frälsta och andefyllda skall predika samma evangelium idag som Jesu lärjungar gjorde. Inget annat. Guds Ande och Satans ande är i konflikt-  alltid.


If you are a REAL born again believer in Jesus Christ, then you know that you are in a spiritual conflict with the Kingdom of darkness. Tune in to this video to learn about the conflict between those two kingdoms.

TWO KINGDOMS IN CONFLICT!


/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar