Translate

tisdag 5 juli 2016

Vad väljer du? Den upproriska naturen eller den rena? Nytt liv / Crucified to a new life

Bibeln förklarar ofta i bilder vad som händer när vi väljer att låta Jesus bli herre i vårt liv. Dopet är den synliga handlingen för den process som beskrivs i Kolosserbrevet 2:12 och som i sin tur vilar på tron på Kristus. 

1. Vår onda natur dör ( korsfästs); 2. Vi görs beredda att ta emot ett nytt liv (begravs); 3. Kristus ger oss det nya livet (vi uppstår till nytt liv).

1. Eftersom Jesus har dött för oss har vi blivit korsfästa med honom. Bibelord till detta är:

Rom 6:2-13; 7:4-6 ; 2 Kor 5:14; Gal 2:20; 5:24; 6:14 Kol 2:20; 3:3-5; 1 Pet 2:24

2. Vår gamla upproriska natur har dött med Kristus. Bibelord till detta är:

Rom 6:6; 7:4-6; Kol 3:9-10

3. Jesu uppståndelse garanterar oss ett nytt liv redan nu och det gäller för evigt. Bibelord till detta är:

Rom 6:4, 11; Kol 2:12-13; 3:1, 3

Läs dessa bibelställen och du kommer att förstå hur allt detta gäller dig som vill vända om, har vänt om, till ett NYTT liv, och vad Jesus gjorde på korset för dig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar