Translate

lördag 1 februari 2014

BÖN. Vad är bön och svar på bön? /Prayer


                                  ©Maria


*

Lukas 11: 9 ...om BÖN

Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 11 Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, 12 eller en skorpion när han ber om ett ägg? 13 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"

*
Jesus säger att vi ska be,  och vi ska söka, och vi ska finna...se bibelverserna. Många av oss längtar verkligen efter svar på bön, kanske har vi bett i många år om samma sak och vi vet i vårt inre att det kan ske under..

Förklaring:
Uppmaningen att hålla ut i bön ges med tanke på vårt bristande engagemang, inte Guds. Uthålligheten förändrar vår inställning mer än hans. Den hjälper oss att förstå och uttrycka djupet i vår längtan. Det är bra att be som om svaret berodde på intensiteten i vår bön, men samtidigt måste vi vara medvetna om att det kommer från Gud. Uthållighet i bönen hjälper oss att se och känna igen Guds verk när det sker.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar