Translate

söndag 29 maj 2016

Evangelium, Judar och hedningars lika delaktighet i frälsningen /Gospel
Efesierbrevet 2

Från död till liv!
Judars och hedningars lika delaktighet i
frälsningen genom Kristus.
1. Så har han också gjort er levande, er som var döda genom de 
överträdelser och synder 
  Kol. 1:21. 2:13. 
2. i vilka ni förut vandrade, efter denna världs och tidsålders 
sätt, i det ni följde fursten över luftens härsmakt, över den 
andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. 
  Joh. 8:44. 12:31. Ef. 6:12. Kol. 1:13. 3:7. Tit. 3:3. 
3. Bland dessa var förut också vi allasammans, där vi vandrade i 
vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; 
och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi 
likasom de andra. 
  Joh. 3:6. 
4. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora 
kärleks skull, varmed han har älskat oss, 
  Rom. 10:12. 
5. gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom 
våra synder. Av nåd är ni frälsta! 
  Luk. 15:24. Rom. 6:4, 13. 
6. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med 
honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 
7. för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds 
översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 
8. Ty av nåden är ni frälsta genom tro — och det inte av er 
själva, Guds gåva är det — 
  Rom. 3:24. 6:23. Gal. 2:16. Tit. 3:5. 
9. inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 
  Rom. 3:20, 27. 4:2. 9:11. 11:6. 1 Kor. 1:29. 2 Tim. 1:9. 
10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda 
gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi ska vandra i dem. 
  Ps. 100:3. Ef. 1:4. 4:24. Fil. 2:13. Tit. 2:14. 
11. Kom därför ihåg att ni förut, ni som var hedningar i köttet 
och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, 
efter den omskärelse som med händer göres på köttet — 
  1 Kor. 12:2. Ef. 5:8. 
12. kom ihåg att ni på den tiden, då när ni var utan Kristus, 
var utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för 
löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen. 
  Rom. 9:4. 
13. Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var 
fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod. 
14. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit 
ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. 
  Joh. 10:16. 16:33. Apg. 10:36. Rom. 5:1. Gal. 3:28. Kol. 1:20. 
[ 14. Ty han är vår frid. Han gjorde judar och hedningar till ett och 
bröt ned den fiendskap, som stod emellan dem som en skiljemur, 
när han genom sin kropp satte lagen med dess regler och föreskrifter
ur kraft. (David Hedegårds övers.) ]. 
15. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han 
skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda 
frid, 
  2 Kor. 5:17. Gal. 6:15. Kol. 2:14. 
16. och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp, 
skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin 
person dödat ovänskapen. 
17. Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet 
om frid för er, ni som var fjärran, och om frid för dem som var 
nära. 
  Jes. 52:7. 57:19. 
18. Ty genom honom har vi, de ena såväl som de andra, i en och 
samme Ande tillträde till Fadern. 
  Joh. 10:9. 14:6. Ef. 3:12. Hebr. 4:16. 10:19. 
19. Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har 
medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, 
  Ef. 3:6. Fil. 3:20. Hebr. 12:22. 
20. uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där 
hörnstenen är Kristus Jesus själv, 
  Ps. 118:22. Jes. 28:16. Matt. 16:18. 1 Kor. 3:10. 1 Petr. 2:4. 
21. i vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så 
växer upp till ett heligt tempel i Herren. 
  2 Kor. 6:16. Ef. 4:16. 
22. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds 
boning, i Anden. 
**********
Satan är djävulen som regerar över alla onda makter i världen (2:2) Han kallas i Markus ev 3:22 för de onda andarnas kung. I uppståndelsen besegrade Jesus Satan och hans makt. Därför är nu Jesus den evige härskaren över jorden. Satan har bara tillfälligt makten över dem som vill följa honom, och de tycks vara många.
Människan natur i grunden är syndig. (2:3) Betyder det att det inte finns några ”goda” människor utanför de troendes gemenskap? Naturligtvis inte- många gör gott mot sina medmänniskor, oberoende av tro. Jämförde vi dem med kriminella  skulle vi i högsta grad kalla dem goda. Men enligt GUDS MÅTTSTOCK är ingen  enda människa god. Bara genom att leva i gemenskap med Kristus kan vi bli goda i Guds ögon. 
Som frälsta behöver vi inte, ska vi inte leva under syndens makt. Straffet för synden är avtjänat och syndens makt över oss är bruten genom Jesu verk på korset. Paulus har redan konstaterat (2:4-5) att vi genom tron på Jesus är frikända, ”icke skyldiga” inför Gud (Rom 3:21-22). Men vi kommer fortfarande att lockas utav världen och dess frestelser, syndens dragningskraft, och ibland även falla. Skillnaden är att förut vara vi slavar under dessa krafter och hade inte frihet att välja rätt. Nu kan vi leva för Kristus- vi är frälsta av NÅD.  Se också Gal 2:20.
Detta är lite av vad texten i EF 2 handlar om. Ge ditt liv till Jesus. Låt honom visa dig all sanning. Kristus uppstod. Det visar att också vi kan uppstå (1 Kor 15:2-23) och att vi har fått kraft så att vi kan leva ett kristet liv i dag (Ef 1:19). Jag hoppas du valt att följa Jesus! Vi blir kristna genom att Gud ger oss en gåva som inte följs av några som helst krav (”nåd” enligt 1:8). Guds nåd är det att vi får lära känna honom och vandra nära honom i lydnad.
Maria
 

Texten från: http:gospel.jesuslever.eu/ min hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar