Translate

söndag 29 maj 2016

Livet, ja livet, vad är det /Life, how to live


Livet, livet är inte lätt för människorna, många dör innan de fått börja leva.
Det finns många sätt att leva sina liv på. Man kan också välja liv eller evig död om man vet hur man ska bära sig åt. Jag vill visa på det här nedan:

TRO.
Ef 1:13

I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.
Den helige Ande är en garanti för att Guds löften gäller. Man kan också använda bilden av en handpenning en pant eller underskriften på ett kontrakt. Den helige Andes närvaro i våra liv är en bekräftelse på det eviga livet och alla dess välsignelser. Hans kraft i oss OMFORMAR våra liv och är ett smakprov på den TOTALA förvandling vi kommer att uppleva i evigheten (se 2 Kor 1:22).

/MariaHemsida: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar