Translate

lördag 14 maj 2016

Vad är Guds vilja?/ What is God´s will

Vad är GUDS VILJA?
Som troende på Gud och frälsaren Jesus Kristus (tillika Gud) så tror jag ju på Gud och inte på någon annan som kallas gud, t ex allah.

Det finns bland de troende och förhoppningsvis otroende, en stor skara som söker efter Guds vilja. Även min familj och jag söker efter Guds vilja….att göra rätt inför Gud är det viktigaste man har att göra som en troende.Om du läser bibelorden här nedan så ser du ganska klart vad Gud menar. Men, jag tror också att det finns s k ”dolda” saker, sådant som man inte direkt kan se utan man måste umgås med Gud väldigt mycket för att förstå honom rätt, kanske det tar tid, ja en hel livstid kan gå innan man får svar- vad är Guds vilja för ditt och mitt liv?
Det finns en del uppenbara svar och det finns svar som tar tid att få och förstå.

©Maria

*

Mark 3:35  Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”

Apg 20:27  Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan.

Rom 9:16  Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet

Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

2 Kor 7:9  Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss.

2 Kor 7:10  Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död

Gal 1:4  som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Ef 6:6  Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja.

1 Tess 5:18  och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Hebr 10:36  Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

1 Petr 3:17  Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.

1 Petr 2:15  Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott skall tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor.

1 Petr 4:2  så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

1 Petr 4:19  Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

1 Petr 5:2  var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.

1Joh 2:17  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

/Maria

5 kommentarer:

 1. Problemet är att Vår Herres vilja tolkas olika av olika människor.Muslimer har en uppfattning om vad Vår Herre vill. Katoliker en annan. Protestanter en tredje. Därav religionsförbistringen i världen.
  Själv avvaktar jag, tills alla troende inom såväl religion som politik blivit helt överens, innan jag tar ställning.
  Hälsningar
  Hans Lindquist

  SvaraRadera
 2. Problemet är att Vår Herres vilja tolkas olika av olika människor.Muslimer har en uppfattning om vad Vår Herre vill. Katoliker en annan. Protestanter en tredje. Därav religionsförbistringen i världen.
  Själv avvaktar jag, tills alla troende inom såväl religion som politik blivit helt överens, innan jag tar ställning.
  Hälsningar
  Hans Lindquist

  SvaraRadera
 3. Problemet är att Vår Herres vilja tolkas olika av olika människor.Muslimer har en uppfattning om vad Vår Herre vill. Katoliker en annan. Protestanter en tredje. Därav religionsförbistringen i världen.
  Själv avvaktar jag, tills alla troende inom såväl religion som politik blivit helt överens, innan jag tar ställning.
  Hälsningar
  Hans Lindquist

  SvaraRadera
 4. Hej Hans, såg att du lämnat en kommentar, men den finns inte här. Jag har svarat dig på G+ om religioner m m. /Maria

  SvaraRadera
 5. Vår Herre är inte muslimernas Herre, no way. Inte heller katolikerna har Jesus som Herre. Bara kristendomen har det, se senaste inlägg om tro här om video om katolicism o islam. Det är för sent att ta ställning snart för det kommer aldrig att bli överens i detta. Jorden kommer att gå under innan dess. Det kommer en falsk fred och ett falskt enande under påvens paraply. /Maria

  SvaraRadera