Translate

söndag 15 maj 2016

Vad är UTHÅLLIGHET /Endurance


VAD är uthållighet?

Uthållighet behöver man alltid och särskilt om man är en troende, eftersom den troende ofta råkar ut för nöd och lidande av olika slag. Här får du en del bibelord om just uthållighet, läs dem i deras helhet.Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest,

Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.

Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.

Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.


Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet,

så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.

Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,

Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.

Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första.

Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."

Välkommen tillbaka/Maria

http://gospel.jesuslever.eu/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar