Translate

måndag 11 juli 2016

Saliga är de som...Jesu bergspredikan/undervisning som innehöll mer än detta...hunger efter ordet /The sermon on the MountJESU BERGSPREDIKAN (Matteus Kap 5-7)
 Salig, välsignad.
Saligprisningarna

1 När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2 Då började han tala och undervisa dem:
3 ”Saliga är de som är fattiga i anden,
för dem tillhör himmelriket.
4 Saliga är de som sörjer,
för de ska bli tröstade.
5 Saliga är de ödmjuka,
för de ska ärva jorden.6 Saliga är de som hungrar 
och törstar efter rättfärdighet,
för de ska bli mättade.
7 Saliga är de barmhärtiga, 
för de ska få barmhärtighet.
8 Saliga är de renhjärtade, 
för de ska se Gud.
9 Saliga är de som skapar frid ,
för de ska kallas Guds barn.
10 Saliga är de som blir förföljda
för rättfärdighetens skull, 
för dem tillhör himmelriket.

11 Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.


*

The Sermon on the Mount
Matthew 5-7
1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2 And he opened his mouth, and taught them, saying,

3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10 Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you./Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar