Translate

torsdag 19 maj 2016

Andlig blindhet. / spiritual blindness
Andlig blindhet finns det gott om och tyvärr så är den fortfarande stor bland de som kallar sig kristna och som skall lära andra människor vad bibeln säger. Man kan inte vara blind hur länge som helst utan man måste vakna och ta ställning. Men..det finns de som fortsätter att sova. Här får du bibelord om just den andliga blindheten som fortfarande sedan Jesu tid på många vis råder på jorden, Undra på att det ser ut som det gör!

Matteus  kap15:14
(Jesus sade detta om fariséerna, och det finns många sådan ledare idag också)

Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.»

Joh 12:40

»Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de icke kunna se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig.»

2 Kor 3:16

Men när de en gång omvända sig till Herren, tages täckelset bort.  (täckelse, slöja framför ögonen)

2 Kor 4:4

Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.


Ef 4 17-19

Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren, att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra,

18

hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

19

Ty i sin försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, så att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.


2 Petr 1   8-9

8Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

9

då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, nämligen edra själars frälsning.1 Joh 2:11

Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har förblindat hans ögon.

********
Dessa rader är mycket viktiga för den som vill vandra med Jesus och gå i tro, för då måste man vara andligt seende och klarögd.

/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar