Translate

tisdag 28 juni 2016

Jesus lever...vare sig du tror det eller ej. Video. Törs vi spräcka ramen för vår egen kulturs värderingar och sätta tro till Jesus? /Jesus lives.


Jesus lever.video


Jesus lever för att han uppstod från graven (Matt 28), han sitter nu i himmelen på Guds högra sida………..
Jesu fysiska närvaro upphörde när han lämnade lärjungarna och återvände (varifrån han kom från början!) till himlen (Apg 1:9), men den helige Ande kom strax därefter för att trösta, hjälpa och utrusta dem för att kunna sprida de goda nyheterna om frälsningen (Apg 2:1-4). 
Själva frälsningsverket är slutfört. Nu sitter Jesus vid Guds högra sida, och han har makt över både himmel och jord..

Efter 40 dagar med lärjungarna for Jesus till himmelen. Två änglar förklarade för lärjungarna att han en dag skulle komma tillbaka på samma sätt som han lämnade dem, alltså i sin kropp och fullt synlig. Det är det som den troende väntar på och vet ska ske!
Historien är INGEN SLUMP. Den rör sig framåt mot ett bestämt mål- Jesu återkomst för att döma och regera världen. Vi ska sprida det glada budskapet under tiden vi väntar på Jesus- så har han sagt.
(Tanken på en lidande tjänare är inte mer populär idag än den var för 2000 år sedan. Då hade man bara tillgång till Gamla Testamentets profetior. Vi har dessutom vittnesbördet från apostlarna i Nya Testamentet och den kristna /Guds församling/ I allt detta lyfts Jesu seger över döden fram som det viktiga.

Törs vi spräcka ramen för vår egen kulturs värderingar och sätta tro till Jesus? Eller ska vi fortsätta att stå där överraskade av innehållet i de goda nyheterna?)

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.”/Joh 10:27

OCH:
Ännu i våra dagar väcker Jesu Uppståndelse oro och uppmärksamhet. Och det finns fortfarande bara två alternativ- att tro att Jesus har uppstått från de döda – eller att vägra att göra det genom att förneka sanningen, strunta i den, eller på annat sätt ignorera eller bortförklara det som skett.

Om du förnekar sanningen har du kanske inte läst bibeln eller fått ett personligt möte med Jesus. Om du bortförklarar eller ignorerar sanningen om Jesu liv, död och uppståndelse är det något som fattas i ditt liv. Glädjen i att veta att vi har en stor Gud har gått dig förbi. Det är tråkigt tycker jag, då jag märker att många människor inte vill befatta sig med tro.

Vi pratar mycket om tro, om Jesu död, men vem pratar mycket om hans uppståndelse till liv igen? De religiösa ledarna på Jesu tid samlades för att dölja den sanning som var ett faktum: Jesu Uppståndelse.

”Så fort kvinnorna gett sig iväg från graven, sprang några av vakterna som stått där till översteprästerna och berättade vad som hade hänt. De sammankallade då ett möte med alla de judiska ledarna, och man beslutade att muta vakterna med en stor summa pengar.

”Säg att ni sov allesammans, när Jesu lärjungar kom och stal kroppen mitt i natten. Och om landshövdingen får höra om detta så vet ni att vi står på er sida, och allt ska ordna sig till det bästa”, lovade de.

De judiska ledarna var alltså väldigt rädda för att sanningen skulle komma fram. Den sanning som säger att Jesus faktiskt uppstått och nu var på väg till Galileen….

Vakterna tog emot pengarna och spred sedan ut det som de blivit tillsagda att säga. Deras berättelse blev snart känd vida omkring bland judarna, som tror på den än i dag.

Jesus befaller lärjungarna att predika de goda nyheterna i hela världen: Missionsbefallningen

”Sedan gick de elva lärjungarna till det berg i Galileen där Jesus sagt att de skulle träffa honom. Där fann de honom och de tillbad honom, men några av dem var inte säkra på att det verkligen var Jesus.

Han sa då till dem:

”Av Gud har jag fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar, och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att leva på det sätt jag sagt er, och kom ihåg att jag alltid är med er, ända till tidens slut.  /Matt 28:11-20

Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta. Ps 40:9
/Maria


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar