Translate

onsdag 20 juli 2016

Frukten av privat bön till Gud . Bönesvar / Fruits of private prayer. To be a God´s child


Fruits of private prayerOkunskapen är stor. Det råder verklig okunskap om vad det handlar om att vara ett Guds barn, att vara friköpt, att vara frälst, att älska Jesus…att inte leva efter köttet utan leva med Anden, den helige Ande som skall styra oss och upplysa oss. Den som lever efter köttet kommer inte att leva i evig tid  med Gud, men leva för evigt på fel ställe, d v s helvetet. Man får leva ett evigt liv med Gud om man har sagt ett JA till Jesus Kristus och vänt om från sina synder, den största synden är att INTE TRO. Några bibelord vill jag visa på som säger detta klart och tydligt. Men så många har missat att läsa dem och förstå dem. Se verserna 13 och 14


Rom 8:10 Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull.

11 Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.

12 Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot köttet, så att vi skola leva efter köttet.

13 Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva.

14 Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

*

/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar